• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Maisemaniittyjen hoidon esittelyä Pulkkilan museopiknillä - Niittyheinä ja kissankello -kampanja
 • Maisemaniittyjen hoidon esittelyä Pulkkilan museopiknillä - Niittyheinä ja kissankello -kampanja

  Siikalatva, 22.07.2018

  Klo 12 alkaen, Pulkkilan museo

  Niittyheinä ja kissankello kampanjan esittelyä

  • Pulkkilan museon 60-vuotissynttäripiknikissä sunnuntaina 22.7.2018 infopiste ja esittelyä klo 12 alkaen
  • Piippolan Viitainahon museolla ja kirjastolla pe 17.8.
  • Haapaveden Kytökylän perinnepäivässä 8.9.

  Niittyheinä ja kissankello -kampanja on osa Pulkkila-päivien 2018 ohjelmaa. Pulkkila-päivien koko viikon ohjelma on katsottavissa täällä.

  Mukaan Niittyheinä ja kissankello kampanjaan

  Niittyheinä ja kissankellokampanjan esittelypiste on mukana Pulkkilan museolla sen 60-vuotissynttäripiknikissä sunnuntaina 22.7.2018  klo 12 alkaen.  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kampanja koskee koko Pohjois-Pohjanmaata ja siihen voi ilmoittautua heinäkuun aikana.  Mukana on nyt 13 kohdetta.  Lähiseudulta mukana ovat jo mm. Pulkkilan museon ja Turulan pihapiirin niityt, Piippolan Viitainahon museon, Pyhännän Tavastkengän, Haapaveden Kytökylän kylätalon sekä Siikajoen Ruukin Kreivinsaaren niityt. Kampanjan  tavoitteena on herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana pohjoispohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa. Kampanja kiinnittää huomiota pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat maisemaltaan tai lajistoltaan merkityksellisiä.

  Kampanjan kohteita voivat olla perinteisten pihapiirien ja rakennusten ympäristöjen  niittykohteet, paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai muut kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen.  Perinteiset työtavat kuten viikateniitto ja seivästys nostetaan esille osana niittyperinnettä mutta konetyökin sopii.  

  Mukaan europpalaiseen kulttuuriperintövuoteen
  Kampanjointi liittyy myös kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018. Sen  aiheena on  ”Kun mennyt kohtaa tulevan”.  Osallistujia on ympäri Eurooppaa ja aiheita monia.  Ilmoittautumalla ja osallistumalla Niittyheinä ja kissankello kampanjaan, kyläläiset pääsevät myös osaksi tätä teemavuotta. Tässä kohteessa ja kampanjassa halutaan nostaa esille niittykulttuurin ja maaseutumaiseman vaalimista osana yhteistä kulttuuriperintöämme.  

  Hoidettua maisemaa
  Kylän asuttuna pysyminen turvaa myös kulttuurimaisemaa. Useimmiten niittykasveja löytyy perinteisiltä asuinpaikoilta avoimina pysyneiltä alueilta, joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty, mutta joita ei ole muokattu tai lannoitettu.   Niittymäisiä kohtia löytyy myös teiden varsilta ja pihapiirien reuna-alueilta.   Hoidossa on tärkeää pitää ei toivotut liian agressiiviset lajit kurissa, etteivät ne valloita tilaa pienemmiltä niittykasveilta.

  Niittyheinä ja kissankello -hanke kertoo muun muassa:

  • Miten tunnistat niittymäisinä hoidettaviksi sopivia kohteita?
  • Mitkä kasvilajit ovat toivottavia, mitkä poistettavia?
  • Miten niittyjä tulisi hoitaa käytännössä – ohjeita käynnistyviin talkookohteisiin.
  • Hoitamattomilla niityillä heinät ja suurruohot valtaavat kasvutilan matalilta niittykasveilta.
  • Kun ravinteisuus lisääntyy, lajisto yksipuolistuu. Hoitokeinoja ovat niitto ja niittojätteen poisto eli kasvimassan vähentäminen tai maisemalaidunnus pienellä eläintiheydellä. Monesti tarvitaan kuitenkin ensin alueen raivaus puustosta ja pensaista.

  Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan kampanjaan Pohjois-Pohjanmaan alueella heinäkuun aikana!

  Lisätietoja:
  Taimi Mahosenaho, maisema- ja ympäristöasiantuntija
  puh 040-5517807, taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

  Katso lisää