• proagriaoulu.fi » Oulun Maa- ja kotitalousnaiset » MKN Maisemapalvelut » Maiseman- ja kosteikonhoidon tuet
 • Maiseman- ja kosteikonhoidon tuet 2022

  Vuonna 2022 on mahdollista hakea uusia viisivuotisia tukisopimuksia perinnebiotooppien ja myös kosteikkojen hoitoon. Sopimuksia voivat hakea aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset. Sopimuksia haetaan ELY-keskuksesta 15.6.2022 mennessä. Sopimuksissa noudatetaan 2015 alkaneen ohjelmakauden tukiehtoja ja -korvaustasoja.  

  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimusta voi hakea perinnebiotoopille, luonnonlaitumelle tai reunavyöhykkeelle. Perinnebiotooppeja ovat erilaiset monilajiset luonnonniityt, hakamaat ja metsälaitumet. Ne ovat syntyneet perinteisen maatalouskäytön, mm. niiton ja laidunnuksen myötä. Nykyisin ne ovat käyneet uhanalaisiksi ja harvinaisiksi maatalouden viime vuosikymmenien muutosten vuoksi. Luonnonlaitumet ovat pellon ulkopuolisia luonnonniittyalueita, joiden monimuotoisuutta voidaan lisätä laiduntamalla.

  Perinnebiotoopit vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa: raivausta, niittoa ja laidunnusta. Hoitajina voivat olla esimerkiksi lampaat, hevoset, emolehmät tai lypsykarjahiehot. Laidunkohteiden ja laiduneläinten löytämisessä auttaa ilmainen laidunpankki.fi-palvelu.

  Vuonna 2022 ympäristösopimukseen haettavaa alaa on laidunnettava tai hoidettava heti kasvukauden alusta. Kunnostusraivausta tai työläämpää aitaamista vaativalle kriteerit täyttävälle kohteelle voi hakea Helmi-elinympäristöohjelman kunnostustukea. Siitä voi kysyä lisää ELY-keskuksesta. Kohteen soveltuvuutta hoitosopimukseen ja tarvittavia hoitotoimia voi arvioida asiantuntijan kanssa paikan päällä Neuvo-palvelun avulla.

  Tuki on yleensä 450 euroa hehtaarilta vuodessa, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla perinnebiotoopeilla 600 euroa hehtaarilta.

  Tänä keväänä 30.4.2022 päättyville sopimuksille (2015-2017 alkaneet) voi hakea vuoden jatkoa, sopimuksen uusiminen on vuorossa vuonna 2023. Tänä keväänä voi hakea myös viisivuotista ympäristösopimusta perustetun kosteikon hoitoon. Niin ikään haettavissa on ei-tuotannollista investointitukea uuden kosteikon perustamiseen. Alustavaa tietoa Ruokaviraston sivuilla. Tätä tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hakemuksia voi jo jättää ja haku sulkeutuu 15.6.2022.

  Apua kohteiden arviointiin, suunnitteluun ja Neuvo-palveluun liittyen voi kysyä:
  Maarit Satomaa, p. 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi (kosteikot, maisemakohteet)
  Kalle Hellström, p. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi, (maisemakohteet)

  Lisätiedot:

  Kalle HellströmLue lisää

  Maarit SatomaaLue lisää

  Tukien hausta voi kysyä ELY-keskuksesta:

  Maisema: Ulla Kokko, p. 0295 038131, ulla.kokko@ely-keskus.fi

  Kosteikkoinvestoinnit: Heli Ronkainen, p. 0295 038125, heli.ronkainen@ely-keskus.fi