• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Maire Pikkarainen

  Maire Pikkarainen


  maire.pikkarainen@proagria.fi
  040 845 3580
  erityisasiantuntija, KarjaKompassi ja luomu, Pyhäntä, Siikalatva

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - hedelmällisyyden hallinta
  - viljelysuunnittelu
  - luomuneuvonta, -suunnitelmat ja -tarkastukset
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Luomu - tuotantoeläimet ja kasvintuotanto, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimenkuvaani kuuluu sekä tavanomaisten että luomumaitotilojen ruokinnan optimointi ja onnistumisen seuranta sekä tuotosseuranta, rehutuotannon kustannuslaskelmat, viljelysuunnitelmat, luomusuunnitelmat ja EU-tukineuvonta. Hedelmällisyys sekä nuorkarjan ruokinta ja hoito kuuluvat myös osaamiseeni.

  Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja kiinnostunut seuraamaan niiden toteutumista."