Maatilojen rakenne

Suomessa maatilojen määrä vuonna 2012 oli vajaat 60 000. Maatilojen lukumäärä vähenee vuosittain noin 2500:lla. Maatilojen määrän lasku ei tarkoita kuitenkaan sitä että lihan- tai maidontuotanto Suomessa olisi hiipumassa. Maidon- ja lihantuotanto keskittyy yhä isommille tiloille ja jalostus- ja asiantuntijapalveluiden avulla eläinten keskituotosta on parannettu. Pientilojen lopettaessa suurtilojen määrä on lisääntymässä vapautuvien viljelysmaiden takia. Keskimäärin tilan viljelyspinta-ala oli 38,9 hehtaaria vuonna 2012. Keskimääräisen tilan peltopinta-ala kasvaa vuosi vuodelta. Suurin osa tiloista harjoitti kasvintuotantoa ja vajaa kolmas osa kotieläintaloutta. (Maataloustilastot 2013)

Maatilojen lukumäärät ja viljelysalat vuosina 1995-2012 (Maataloustilastot 2013)