Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilojen rakenne

Suomessa maatilojen määrä vuonna 2012 oli vajaat 60 000. Maatilojen lukumäärä vähenee vuosittain noin 2500:lla. Maatilojen määrän lasku ei tarkoita kuitenkaan sitä että lihan- tai maidontuotanto Suomessa olisi hiipumassa. Maidon- ja lihantuotanto keskittyy yhä isommille tiloille ja jalostus- ja asiantuntijapalveluiden avulla eläinten keskituotosta on parannettu. Pientilojen lopettaessa suurtilojen määrä on lisääntymässä vapautuvien viljelysmaiden takia. Keskimäärin tilan viljelyspinta-ala oli 38,9 hehtaaria vuonna 2012. Keskimääräisen tilan peltopinta-ala kasvaa vuosi vuodelta. Suurin osa tiloista harjoitti kasvintuotantoa ja vajaa kolmas osa kotieläintaloutta. (Maataloustilastot 2013)

Maatilojen lukumäärät ja viljelysalat vuosina 1995-2012 (Maataloustilastot 2013)