• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Maatilan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Maatilan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet

  Ostosähkön ja polttoöljyn hinnannousu, teknologian kehitys sekä valtion erilaiset kannustimet antavat aihetta selvittää voidaanko tiloilla valmistaa itse energiaa. Kiinnostus uusiutuvaan energiaan on selvästi lisääntynyt ja nykyaikainen sähkön tuotantotuki tekee mahdolliseksi uusien laitosten investoinnit.  Erilaisilla tuilla pyritään laskemaan yrittäjän riskiä tuottaa energiaa itse. Syöttötariffijärjestelmä on tällä hetkellä tärkeä suuren mittakaavan uusiutuvan energian tuotantotukimuoto, mutta maatilamittakaavan investoinnit harvemmin ovat niin suuria.  Erilaiset energiasuunnitelmat antavat karkeita arvioita investoinnin kannattavuudesta ja tiedottavat tämän hetkisistä tuista.

  Tulevaisuudessakin puuta tullaan hyödyntämään paljolti energiantuotannossa maaseudulla. Puuta on helposti saatavilla ja sitä käytetään yleensä tilojen lämmitykseen. Pienmittakaavassa puu toimii monilla asukkailla talven kovien pakkasten lämmönturvana ja se on vakiinnuttanut asemansa lämmönlähteenä. (Motiva 2009)

  Pohjois-Pohjanmaan mittakaavassa sähkön- ja lämmöntuotannossa merkittävin kehittämispotentiaali liittyy metsäenergian käytön lisäykseen (P-P Energiastrategia 2020)