• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Maatilan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet
  • Maatilan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet

    Ostosähkön ja polttoöljyn hinnannousu, teknologian kehitys sekä valtion erilaiset kannustimet antavat aihetta selvittää voidaanko tiloilla valmistaa itse energiaa. Kiinnostus uusiutuvaan energiaan on selvästi lisääntynyt ja nykyaikainen sähkön tuotantotuki tekee mahdolliseksi uusien laitosten investoinnit.  Erilaisilla tuilla pyritään laskemaan yrittäjän riskiä tuottaa energiaa itse. Syöttötariffijärjestelmä on tällä hetkellä tärkeä suuren mittakaavan uusiutuvan energian tuotantotukimuoto, mutta maatilamittakaavan investoinnit harvemmin ovat niin suuria.  Erilaiset energiasuunnitelmat antavat karkeita arvioita investoinnin kannattavuudesta ja tiedottavat tämän hetkisistä tuista.

    Tulevaisuudessakin puuta tullaan hyödyntämään paljolti energiantuotannossa maaseudulla. Puuta on helposti saatavilla ja sitä käytetään yleensä tilojen lämmitykseen. Pienmittakaavassa puu toimii monilla asukkailla talven kovien pakkasten lämmönturvana ja se on vakiinnuttanut asemansa lämmönlähteenä. (Motiva 2009)

    Pohjois-Pohjanmaan mittakaavassa sähkön- ja lämmöntuotannossa merkittävin kehittämispotentiaali liittyy metsäenergian käytön lisäykseen (P-P Energiastrategia 2020)