Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilan omavalvontasuunnitelma alle 100 000 kWh tiloille

Omavalvontasuunnitelma on yrittäjän itse tekemä raportti energiankäytöstä. Suunnitelmassa yrittäjä kartoittaa nykyisen energiakäytön ja seuraa vuosittaista energiankulutusta. Yrittäjä tunnistaa kehitystoimenpiteet, jos suunnitelmasta niitä ilmenee. Tila kartoittaa uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet. Myös nämä pienemmät tilat voivat halutessaan  tilata energia-asiantuntijan laatimaan tuettua energiasuunnitelmaa. Lisätietoja suunnitelmien tekemiseen lähetetään infokirjeen mukana tilan liityttyä energiaohjelmaan. (Maaseutuvirasto 2010)