Maatilan energiasuunnitelma yli 100 000 kWh tiloille

Yli 100 000 kWh kuluttaville tiloille on suositeltavaa teettää suunnitelma energian käytöstä. Maatilan energiasuunnitelma perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Energiasuunnitelma laaditaan tilan valitseman energia-asioihin erikoistuneen neuvojan kanssa. Energiasuunnitelma sisältää päivän kestävän tilavierailun, josta laaditaan tilalle erikseen raportti energiankulutuksesta, mahdollisista energiansäästötoimenpiteistä ja uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksista. Asiantuntijan raportti jää tilan käyttöön tulevissa suunnitelmissa ja investoinneissa. Tila sopii kehitettävät kohteet ja mahdolliset toimenpiteet yhdessä asiantuntijan kanssa. Suunnitelma sisältää jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Valtio tukee suunnitelman laatimista. (Maaseutuvirasto 2010)

Oman energiasuunnitelman laatijan voit valita osoitteesta: