Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilan energiasuunnitelma yli 100 000 kWh tiloille

Yli 100 000 kWh kuluttaville tiloille on suositeltavaa teettää suunnitelma energian käytöstä. Maatilan energiasuunnitelma perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Energiasuunnitelma laaditaan tilan valitseman energia-asioihin erikoistuneen neuvojan kanssa. Energiasuunnitelma sisältää päivän kestävän tilavierailun, josta laaditaan tilalle erikseen raportti energiankulutuksesta, mahdollisista energiansäästötoimenpiteistä ja uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksista. Asiantuntijan raportti jää tilan käyttöön tulevissa suunnitelmissa ja investoinneissa. Tila sopii kehitettävät kohteet ja mahdolliset toimenpiteet yhdessä asiantuntijan kanssa. Suunnitelma sisältää jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Valtio tukee suunnitelman laatimista. (Maaseutuvirasto 2010)

Oman energiasuunnitelman laatijan voit valita osoitteesta: