Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilojen energiaohjelma

Maatilojen energiaohjelma on perustettu vuonna 2010 työkaluksi kehittämään maatilan energian käyttöä. Ohjelman tavoitteena on parantaa tilan kannattavuutta ja energiatehokkuutta sekä täyttää EU:ssa yhteisesti päätetyt energiansäästötavoitteet. Ohjelmaan pyritään saamaan mukaan tiloja niin, että se kattaisi 80 % maatilojen energiankäytöstä. Ohjelman tehostamistoimenpiteillä pyritään vähentämään energian käyttöä maataloussektorilla 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä maatiloilla. (Energiatehokkuus -sopimukset 2010 & Maaseutuvirasto 2010)

Vuonna 2013 valtio maksoi tukiehdot täyttävälle tilalle tukea energiasuunnitelmien laatimiseen. Tukea myönnettiin enintään 85 % hyväksyttävistä kustannuksista 1100 euroon asti. Suunnitelman tekijä hakee tukea paikallisesta ELY-keskuksesta. Suunnitelman toteuttamista ei ole saanut aloittaa ennen kuin myönteinen päätös on tullut. (Maa- ja metsätalousministeriö 2013)

Tähän tulee muutoksia vuodesta 2015 alkaen. Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020 on komission käsittelyssä ja asetukset vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä. Asiat varmistuvat myöhemmin mutta seuraavassa kevään 2014 ehdotuksia kehittämisohjelmasta:

  • Energiasuunnitelmat tulevat osaksi tilaneuvontajärjestelmää. Aihealueita on 12 kpl ja viljelijät valitsevat aihealueet omien tarpeidensa mukaan. Tilalla voi olla useampia neuvontakäyntejä.
  • Korvaus maksetaan neuvontatapahtumaa kohti. Määrärahavaraus voiolla kerralla enintään 1500 €.
  • Ohjelmakaudella vuoteen 2020 saakka enimmäismäärä tilaa kohden on 3500 €.
  • Tilalta tultaneen laskuttamaan neuvontakäynnin ALV joka jää tilalle lopulliseksi kustannukseksi
  • Energiasuunnitelmalta edellytetään määrämuotoista raportointia
  • Suunnitelman laatija pitää olla Mavin hyväksymä koulutuksen saanut henkilö, joka on läpäissyt aihealueen tentin. Hyväksytyt neuvojat ja osaamisalueet tulevat olemaan Mavi:n neuvojarekisterissä internetsivulla.

Erikokoisille maa- ja puutarhatiloille on saatavilla erilaisia energiahallintapalveluja. Maatilalle teetettävät suunnitelmat on lajiteltu tilan vuotuisen energiakulutuksen mukaan. (Maaseutuvirasto 2010)

Energiahallintapalveluja maatilalle: