Maatilojen energiaohjelma

Maatilojen energiaohjelma on perustettu vuonna 2010 työkaluksi kehittämään maatilan energian käyttöä. Ohjelman tavoitteena on parantaa tilan kannattavuutta ja energiatehokkuutta sekä täyttää EU:ssa yhteisesti päätetyt energiansäästötavoitteet. Ohjelmaan pyritään saamaan mukaan tiloja niin, että se kattaisi 80 % maatilojen energiankäytöstä. Ohjelman tehostamistoimenpiteillä pyritään vähentämään energian käyttöä maataloussektorilla 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä lisäämään uusiutuvan energian käyttöä maatiloilla. (Energiatehokkuus -sopimukset 2010 & Maaseutuvirasto 2010)

Vuonna 2013 valtio maksoi tukiehdot täyttävälle tilalle tukea energiasuunnitelmien laatimiseen. Tukea myönnettiin enintään 85 % hyväksyttävistä kustannuksista 1100 euroon asti. Suunnitelman tekijä hakee tukea paikallisesta ELY-keskuksesta. Suunnitelman toteuttamista ei ole saanut aloittaa ennen kuin myönteinen päätös on tullut. (Maa- ja metsätalousministeriö 2013)

Tähän tulee muutoksia vuodesta 2015 alkaen. Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020 on komission käsittelyssä ja asetukset vahvistetaan vuoteen 2015 mennessä. Asiat varmistuvat myöhemmin mutta seuraavassa kevään 2014 ehdotuksia kehittämisohjelmasta:

  • Energiasuunnitelmat tulevat osaksi tilaneuvontajärjestelmää. Aihealueita on 12 kpl ja viljelijät valitsevat aihealueet omien tarpeidensa mukaan. Tilalla voi olla useampia neuvontakäyntejä.
  • Korvaus maksetaan neuvontatapahtumaa kohti. Määrärahavaraus voiolla kerralla enintään 1500 €.
  • Ohjelmakaudella vuoteen 2020 saakka enimmäismäärä tilaa kohden on 3500 €.
  • Tilalta tultaneen laskuttamaan neuvontakäynnin ALV joka jää tilalle lopulliseksi kustannukseksi
  • Energiasuunnitelmalta edellytetään määrämuotoista raportointia
  • Suunnitelman laatija pitää olla Mavin hyväksymä koulutuksen saanut henkilö, joka on läpäissyt aihealueen tentin. Hyväksytyt neuvojat ja osaamisalueet tulevat olemaan Mavi:n neuvojarekisterissä internetsivulla.

Erikokoisille maa- ja puutarhatiloille on saatavilla erilaisia energiahallintapalveluja. Maatilalle teetettävät suunnitelmat on lajiteltu tilan vuotuisen energiakulutuksen mukaan. (Maaseutuvirasto 2010)

Energiahallintapalveluja maatilalle: