Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilan energiakatselmukset suurtiloille

Maatilan energiakatselmus on suunniteltu suuren energiakulutuksen omaaville tiloille. Energiakatselmusten laatiminen tullaan käynnistämään myöhemmin. Suunnitteilla oleva katselmus tilalle on tarkka selvitys tilan energiakulutuksesta. Selvityksessä käydään läpi tilan rakennusten, konekannan ja tuotannon energiakulutus. Selvityksessä käydään läpi kannattavuuslaskelmia tilan energiatehokkuuden lisäämisestä. Myös uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet kartoitetaan tilakohtaisesti. Katselmuksessa tehdään tilalle toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteisiin tilan omistaja sitoutuu. (Maaseutuvirasto 2010)