Maatilan energiakatselmukset suurtiloille

Maatilan energiakatselmus on suunniteltu suuren energiakulutuksen omaaville tiloille. Energiakatselmusten laatiminen tullaan käynnistämään myöhemmin. Suunnitteilla oleva katselmus tilalle on tarkka selvitys tilan energiakulutuksesta. Selvityksessä käydään läpi tilan rakennusten, konekannan ja tuotannon energiakulutus. Selvityksessä käydään läpi kannattavuuslaskelmia tilan energiatehokkuuden lisäämisestä. Myös uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet kartoitetaan tilakohtaisesti. Katselmuksessa tehdään tilalle toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteisiin tilan omistaja sitoutuu. (Maaseutuvirasto 2010)