Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatalouden investointituki

Maatalouden investointitukea myönnetään hankkeille, jotka lisäävät maatilan kilpailukykyä ja edesauttavat maataloustuotannon tehokkuutta. Uusiutuvan energian investoinnit voivat saada maatalouden investointitukea. (Motiva 2013)

Maatilan lämpökeskuksen investointi- tai korjaustoimenpiteet kuuluvat tuen piiriin, jos ne hyödyntävät jätelämpöä, maalämpöä, biomassaa tai muuta uusiutuvaa energiaraaka-ainetta. Puusta tuotettu lämpö kuuluu myös investoinnin piiriin. Turvetta ei enää luokitella uusituvaksi energiaksi. Turvelämpökeskushanke voi saada kuitenkin tukea, jos lämpöä voidaan tuottaa muun uusiutuvan energian avulla, puu mukaan lukien. (Motiva 2013)

Maatilan biokaasuvoimalaitokselle voidaan myöntää investointitukea. Laitoksen tuottama lämpö on hyödynnettävä maatilan tuotantorakennusten lämmittämiseen. Tukea myönnetään tuotantorakennusten tekoon sekä laitteiden ja koneiden investointeihin. (Motiva 2013)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kausi vaihtuu vuonna 2014. Uudet investointituen määrät on hyödyllistä tarkistaa uuden kauden alettua.

 

Lisätietoja uusiutuvan energian tuista:

Motiva, uusiutuvan energian investointituet
Mavi, investointituet