Maatalouden investointituki

Maatalouden investointitukea myönnetään hankkeille, jotka lisäävät maatilan kilpailukykyä ja edesauttavat maataloustuotannon tehokkuutta. Uusiutuvan energian investoinnit voivat saada maatalouden investointitukea. (Motiva 2013)

Maatilan lämpökeskuksen investointi- tai korjaustoimenpiteet kuuluvat tuen piiriin, jos ne hyödyntävät jätelämpöä, maalämpöä, biomassaa tai muuta uusiutuvaa energiaraaka-ainetta. Puusta tuotettu lämpö kuuluu myös investoinnin piiriin. Turvetta ei enää luokitella uusituvaksi energiaksi. Turvelämpökeskushanke voi saada kuitenkin tukea, jos lämpöä voidaan tuottaa muun uusiutuvan energian avulla, puu mukaan lukien. (Motiva 2013)

Maatilan biokaasuvoimalaitokselle voidaan myöntää investointitukea. Laitoksen tuottama lämpö on hyödynnettävä maatilan tuotantorakennusten lämmittämiseen. Tukea myönnetään tuotantorakennusten tekoon sekä laitteiden ja koneiden investointeihin. (Motiva 2013)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kausi vaihtuu vuonna 2014. Uudet investointituen määrät on hyödyllistä tarkistaa uuden kauden alettua.

 

Lisätietoja uusiutuvan energian tuista:

Motiva, uusiutuvan energian investointituet
Mavi, investointituet