Maatalouden energiakulutus

Maatalous käytti 10 TWh energiaa vuonna 2010. Kulutus on noin 3 % koko Suomen  energian käytöstä. Maataloussektorin energiakulutus ei ole paljon verrattuna koko Suomeen, mutta tarkasteltaessa keskimääräisen maatilan energiakulutusta, energiaa kuluu jopa 7 kertaa enemmän kuin normaalissa asuinrakennuksessa (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007 & Vattenfall 2013). Energian tehokas käyttö on avainasemassa siirryttäessä kustannustehokkaaseen toimintaan. (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2012)

Maatalouden energiakulutuksessa (10 TWh) on otettu huomioon  maatilojen suora energiakulutus, eli paljonko maatilalla on käytetty energiaa tuotantotilojen lämmitykseen, viljan kuivaamiseen, traktorin polttoöljyihin sekä muuhun tuotannollisen toiminnan harjoittamiseen. Kulutuksessa ei ole huomioitu epäsuoraa energiankulutusta, esimerkiksi lannoitteiden valmistukseen käytettyä energiaa. (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2012)

© Juha Sohlo