Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatalouden energiakulutus

Maatalous käytti 10 TWh energiaa vuonna 2010. Kulutus on noin 3 % koko Suomen  energian käytöstä. Maataloussektorin energiakulutus ei ole paljon verrattuna koko Suomeen, mutta tarkasteltaessa keskimääräisen maatilan energiakulutusta, energiaa kuluu jopa 7 kertaa enemmän kuin normaalissa asuinrakennuksessa (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2007 & Vattenfall 2013). Energian tehokas käyttö on avainasemassa siirryttäessä kustannustehokkaaseen toimintaan. (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2012)

Maatalouden energiakulutuksessa (10 TWh) on otettu huomioon  maatilojen suora energiakulutus, eli paljonko maatilalla on käytetty energiaa tuotantotilojen lämmitykseen, viljan kuivaamiseen, traktorin polttoöljyihin sekä muuhun tuotannollisen toiminnan harjoittamiseen. Kulutuksessa ei ole huomioitu epäsuoraa energiankulutusta, esimerkiksi lannoitteiden valmistukseen käytettyä energiaa. (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2012)

© Juha Sohlo