• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » Maaseutuohjelmakaudet
  • Maaseutuohjelmakaudet

    Maaseudun kehittämisohjelmat

    Euroopan unionin yhteistä maaseutupolitiikkaa toteutetaan ohjelmilla, jotka ovat jokaisen jäsenvaltion vastuulla. Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta eli EU:n maaseuturahastosta. Se sisältää mm. tiettyjä maataloustukia viljelijöille. Tukijärjestelmään liittyy paljon myös ehtoja ja säännöksiä sekä valvontajärjestelmä.  Ohjelma sisältää myös maaseudun hanketoimintaa ja koordinointia.  YmpäristöAgro on yksi ohjelmaa toteuttava tiedonvälityshanke.