Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maaseutuohjelmakaudet

Maaseudun kehittämisohjelmat

Euroopan unionin yhteistä maaseutupolitiikkaa toteutetaan ohjelmilla, jotka ovat jokaisen jäsenvaltion vastuulla. Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta eli EU:n maaseuturahastosta. Se sisältää mm. tiettyjä maataloustukia viljelijöille. Tukijärjestelmään liittyy paljon myös ehtoja ja säännöksiä sekä valvontajärjestelmä.  Ohjelma sisältää myös maaseudun hanketoimintaa ja koordinointia.  YmpäristöAgro on yksi ohjelmaa toteuttava tiedonvälityshanke.