• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Maaseudulle luodaan tulevaisuus yhteistyöllä
 • Maaseudulle luodaan tulevaisuus yhteistyöllä

  26.09.2016

  Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari kokoaa yhteen yhteistyöstä kiinnostuneet maatalous- ja maaseutuyrittäjät, maaseudulla toimivat organisaatiot ja yhteisöt sekä viranomaiset ja rahoittajat maanantaina 3.10. klo 10–16 Reisjärvelle Kangaskylän Pitokartanoon.

  Maaseudulla menestytään yhteistyöllä. Alueeltamme löytyy useita esimerkkejä maatalousyrittäjien yhteistyöstä (konerenkaat, yhteisnavetat, yhteisyritykset), maaseutuyritysten ja yrittäjien sekä yhteisöjen välisistä yhteistyöstä sekä erilaisten organisaatioiden välisestä yhteistyöstä.

  Yhteistyöhön kannustavat muun muassa laaja-alaiset suunnittelutarpeet, riskien hallinta, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä yrittäjyydessä osaaminen, työnjako ja olennaiseen keskittymisen tarve.

  Seminaarin aamupäivän yhteisessä osuudessa keskitytään maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden näkymiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ovat vuorossa työpajatyyppiset teemalliset tuokiot, joihin osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaan.

  Teemapajoissa aiheina ovat muun muassa verkostoitumisen ja paikallisten kunnostajien merkitys vesienhoidossa (esimerkkinä Kotijoki-hanke), pelto-osuuskunnat, yhteistyön kemiat, jaksaminen ja hyvinvointi.

  Tilaisuus on osoitus neljässä maakunnassa toimivien viiden hankkeen yhteistyön voimasta. Samalla se on ProAgria Keski-Pohjanmaan hallinnoiman Viskuri-hankkeen aloitusseminaari.

  Viskuri avittaa yrittäjälähtöiseen yhteistyöhön tavoitteena uusien yhteistyötapojen, uusien yhteistyökumppanuuksien ja uusien yhteisyrittäjyysmuotojen selvittäminen ja käytäntöön siirtäminen. Mallia haetaan jo toimivista suomalaisista ja kansainvälisistä yhteistyömuodoista.

  VYYHTI II, Vielä virtaa II ja Kolmen Vyyhti -hankkeet tukevat paikallisten kunnostajien vesistön- ja ympäristönhoitoa. LAURA-hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön.

  Yhteistyön voimaa Kotijoella
  Kiljanjärven kyläyhdistyksen ja Kangaskylän maaseutuseuran yhteinen Kotijoki-hanke tarttui Norssin ja Kangaspäänjärven sekä Kiljanjärven vedenlaadun parantamiseen. Molempia kyliä yhdistää Kotijoki, joka kuljettaa kiintoainesta yläjuoksun järvistä alajuoksun vesistöihin.

  Kyläläiset tarttuivat toimeen ja yhteistyön tuloksena valuma-alueelle perustetaan kosteikoita, järvien kunnostuskalastus on aloitettu ja virkistyspaikkoja kunnostettu. Lisäksi Kotijokeen on tehty selvitys purkautumiskykyä heikentävistä ja peltojen vettymistä aiheuttavista seikoista.

  Hanke on erinomainen esimerkki monitavoitteisesta yhteistyöstä, jonka tiimoilta kyläläisten kanssa yhteistyötä ovat tehneet Reisjärven kunta, Vattenfall, ProAgria Keski-Pohjanmaa, ProAgria Oulu/VYYHTI-hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus ja paikallinen kalastuskunta.

  Toimenpiteillä vaikutetaan Kalajoen vesistön yläosan vesien laatuun, tulvasuojeluun sekä kalatalouteen.

  Lisätietoja: Pekka Sorola, 044 544 2316 ja Juha Kumpumäki, 040 718 1840

  Lisätietoa:

  ProAgria Oulu
  Vyyhti II -hanke
  Riina Rahkila
  045 6578 717
  riina.rahkila@proagria.fi

  ProAgria Keski-Pohjanmaa
  Viskuri-hanke
  Liisa Koskela
  050 512 0615
  liisa.koskela@proagria.fi

  Kolmen Vyyhti -hanke
  Eero Hakala
  0400 162 445
  eero.hakala@proagria.fi

  Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Kolmen Vyyhti -hanke
  Satu Järvenpää
  044 777 8839
  satu.jarvenpaa @vesiensuojelu.fi

  Oulun ammattikorkeakoulu
  LAURA-hanke
  Kaija Karhunen
  050 317 4873
  kaija.karhunen@oamk.fi

  Ylivieskan kaupunki
  Vielä virtaa II -hanke
  Laura Liuska
  044 4294 235
  laura.liuska@ylivieska.fi

  Taustavaikuttajat:

  Kiljanjärven kyläyhdistys, Reisjärven kalastuskunta, Reisjärven Kangaskylän maaseutuseura, Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Reisjärven kunta, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus.