Maaseudulle luodaan tulevaisuus yhteistyöllä

26.09.2016

Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari kokoaa yhteen yhteistyöstä kiinnostuneet maatalous- ja maaseutuyrittäjät, maaseudulla toimivat organisaatiot ja yhteisöt sekä viranomaiset ja rahoittajat maanantaina 3.10. klo 10–16 Reisjärvelle Kangaskylän Pitokartanoon.

Maaseudulla menestytään yhteistyöllä. Alueeltamme löytyy useita esimerkkejä maatalousyrittäjien yhteistyöstä (konerenkaat, yhteisnavetat, yhteisyritykset), maaseutuyritysten ja yrittäjien sekä yhteisöjen välisistä yhteistyöstä sekä erilaisten organisaatioiden välisestä yhteistyöstä.

Yhteistyöhön kannustavat muun muassa laaja-alaiset suunnittelutarpeet, riskien hallinta, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä yrittäjyydessä osaaminen, työnjako ja olennaiseen keskittymisen tarve.

Seminaarin aamupäivän yhteisessä osuudessa keskitytään maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden näkymiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ovat vuorossa työpajatyyppiset teemalliset tuokiot, joihin osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaan.

Teemapajoissa aiheina ovat muun muassa verkostoitumisen ja paikallisten kunnostajien merkitys vesienhoidossa (esimerkkinä Kotijoki-hanke), pelto-osuuskunnat, yhteistyön kemiat, jaksaminen ja hyvinvointi.

Tilaisuus on osoitus neljässä maakunnassa toimivien viiden hankkeen yhteistyön voimasta. Samalla se on ProAgria Keski-Pohjanmaan hallinnoiman Viskuri-hankkeen aloitusseminaari.

Viskuri avittaa yrittäjälähtöiseen yhteistyöhön tavoitteena uusien yhteistyötapojen, uusien yhteistyökumppanuuksien ja uusien yhteisyrittäjyysmuotojen selvittäminen ja käytäntöön siirtäminen. Mallia haetaan jo toimivista suomalaisista ja kansainvälisistä yhteistyömuodoista.

VYYHTI II, Vielä virtaa II ja Kolmen Vyyhti -hankkeet tukevat paikallisten kunnostajien vesistön- ja ympäristönhoitoa. LAURA-hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön.

Yhteistyön voimaa Kotijoella
Kiljanjärven kyläyhdistyksen ja Kangaskylän maaseutuseuran yhteinen Kotijoki-hanke tarttui Norssin ja Kangaspäänjärven sekä Kiljanjärven vedenlaadun parantamiseen. Molempia kyliä yhdistää Kotijoki, joka kuljettaa kiintoainesta yläjuoksun järvistä alajuoksun vesistöihin.

Kyläläiset tarttuivat toimeen ja yhteistyön tuloksena valuma-alueelle perustetaan kosteikoita, järvien kunnostuskalastus on aloitettu ja virkistyspaikkoja kunnostettu. Lisäksi Kotijokeen on tehty selvitys purkautumiskykyä heikentävistä ja peltojen vettymistä aiheuttavista seikoista.

Hanke on erinomainen esimerkki monitavoitteisesta yhteistyöstä, jonka tiimoilta kyläläisten kanssa yhteistyötä ovat tehneet Reisjärven kunta, Vattenfall, ProAgria Keski-Pohjanmaa, ProAgria Oulu/VYYHTI-hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus ja paikallinen kalastuskunta.

Toimenpiteillä vaikutetaan Kalajoen vesistön yläosan vesien laatuun, tulvasuojeluun sekä kalatalouteen.

Lisätietoja: Pekka Sorola, 044 544 2316 ja Juha Kumpumäki, 040 718 1840

Lisätietoa:

ProAgria Oulu
Vyyhti II -hanke
Riina Rahkila
045 6578 717
riina.rahkila@proagria.fi

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Viskuri-hanke
Liisa Koskela
050 512 0615
liisa.koskela@proagria.fi

Kolmen Vyyhti -hanke
Eero Hakala
0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Kolmen Vyyhti -hanke
Satu Järvenpää
044 777 8839
satu.jarvenpaa @vesiensuojelu.fi

Oulun ammattikorkeakoulu
LAURA-hanke
Kaija Karhunen
050 317 4873
kaija.karhunen@oamk.fi

Ylivieskan kaupunki
Vielä virtaa II -hanke
Laura Liuska
044 4294 235
laura.liuska@ylivieska.fi

Taustavaikuttajat:

Kiljanjärven kyläyhdistys, Reisjärven kalastuskunta, Reisjärven Kangaskylän maaseutuseura, Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Reisjärven kunta, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus.