Luontotekoja

Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista joka yhdeksäs on uhanalainen. Tieto oli pysäyttävä. Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan meiltä kaikilta tekoja. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt merkittävä osa perinnebiotoopeista, eli perinteisen maataloustuotannon synnyttämistä niityistä, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on hävinnyt ja on vaarassa hävitä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, monimuotoista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden, lumon turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta. Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoivat lumon puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityisaiheena on laidunnukseen kannustaminen ja laidunnuksen monimuotoisen merkityksen esille tuominen. Vuonna 2023 teemana ovat niityt ja uusympäristöt ja vuonna 2024 keskitymme peltojen lumoon.

Kampanjaan voi tutustua Maa- ja kotitalousnaisten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan. Kampanjassa esitellään myös kummitiloja, kummieläimiä ja monia mielenkiintoisia laiduntarinoita ympäri Suomen. Haastamme teidät kaikki tekemään luontotekoja.

#luontotekoja -kampanjaamme voi seurata myös kampanjan blogeissa.