Luonto-osuuskunta Aapa

Vieraskasvit hallintaan -sivustolle kootut yritykset tarjoavat vieraskasvien kartoitukseen ja hallintaan liittyviä palveluita. Yritykset tarjoavat myös monia muita toimintaansa liittyviä palveluita, jotka selviävät tarkemmin heidän omilta nettisivuiltaan.

Vieraskasveihin liittyvät drone- tai havainnointipalvelut

  • Ilmakuvaukset eri korkeuksilta – ilmakuvausten avulla voidaan havainnoida ja paikantaa myös erilaista kasvillisuutta
  • vieraskasvien havainnointi dronepalveluna tai sen yhteydessä yhdistettynä karttapalveluihin
  • vieraskasvien tai muun kasvillisuuden havainnointi maastotyönä
  • hukkakauran sekä puhdaskauraviljelyyn liittyvän viljalajien havainnoinnin kehittäminen yhteistyössä tilaajan ja kumppaneiden kanssa

Muut maaseutuun liittyvät drone- tai havainnointipalvelut

  • pellon kasvukunnon, kasvutilanteen sekä kosteustilan ja ojitustarpeen määrittämiseen liittyvät ilmakuvat
  • lähipalvelut maatiloille, esim. karjan valvontaan tai rehuvarastojen seurantaan, viljelysuunnitteluun, ajolinjasuunnitteluun, kasvutilanteeseen, satoihin, puintiajankohtiin, rehun korjuuseen tms. liittyvät ”kevyet” tarpeet
  • viherbiomassojen kartoitus esimerkiksi biokaasun tuotantoon
  • harvennettavien/pusikoituneiden/umpeutuneiden alueiden kartoitus bioenergiaksi tai ympäristönhoidon vuoksi
  • luonnon- tai maisemanhoitoon liittyvät suunnittelukuvaukset esim. perinnemaisemat, kosteikot tai muut luontokohteet
  • kylämaiseman suunnitteluun liittyvät ilmakuvaukset

Muut Aapatech/Luonto-osuuskunta Aapan vieraskasvien hallintapalvelut:

Yhteystiedot:

Esko Saari
+358 40 735 9186
esko.saari@dnainternet.net

Luonto-osuuskunta Aapa
Y-tunnus 1895565-7
+358 45 650 3501
www.aapa.fi