Luonnonlaidunpäivä Karho-ojan karjatilalla ja Liimanninkoskella

Muhos, 18.06.2022

Klo 10 - 14 Karho-ojan karjatila oy, Suokyläntie 511, 91500 Muhos (tilakeskus ja tilan lihapuoti), Liimanninkosken luontopolku, Suokyläntie 633, 91500 Muhos

Karho-ojan karjatilan charolais-rotuiset naudat hoitavat lähes 300 hehtaaria perinnebiotooppilaitumia Oulun rannoilla. Laitumet sijaitsevat Kempeleenlahden luonnonsuojelualueella, Purnunnokassa, Sarkkirannassa, Välitörmässä ja Kraaselin saaressa. Tilan laiduneläinten luonnonhoitotyöhön voi tutustua esimerkiksi Kempeleenlahden lintutornilta.

Tilan lampaat hoitavat läheisen Liimanninkosken niittyjä. Liimanninkoski kuuluu Rokua Geopark -alueeseen. Liimanninkosken lehtojensuojelualue on perustettu 1992, ja se kuuluu sekä valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan että Natura2000-ohjelmaan. Suojelualueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Lammaslaidun on osa suojelualuetta.

Ohjelma: Karho-ojan karjatilan lihapuoti on avoinna luonnonlaidunpäivänä (Suokyläntie 511, Muhos). Tilan väki kertoo tilan toiminnasta. Lihapuodin vieressä on pieni maatalousnäyttely: koneita, eläimiä ja talutusratsastusta.

Lihapuodista voi ostaa karitsaa ja nautaa. Valikoima löytyy verkkokaupasta. Tuotteet ovat pakasteita, joten kylmälaukku on hyvä ottaa mukaan.

Tilakeskuksen läheisyydessä Liimanninkosken luontopolun alueella on infopiste, jossa on esillä luonnonlaidunten hoitoon liittyvää tietoa. Infopisteellä kalankäsittelynäytös ja maistatusta.
Liimanninkoskella voit tutustua alueen vesienhoitoon Muhosjoen valuma-alueella.

Paikan päällä Oulun maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa ja Oulun Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Heikki Tahkola.

Liimanninkosken kulkuyhteydet ja kartat

Yhteistyökumppanit: Karho-ojan karjatila Oy, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Rantalaidun-hanke ja VENE-hanke

Tilaisuuksissa on esillä myös Maa- ja kotitalousnaisten Luontotekoja -kampanja. Järjestömme maisema- ja ympäristöasiantuntijat kampanjoivat luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityisteemaksi valitsimme laidunnuksen ja sen merkityksen avaamisen niin luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle kuin alueiden yleiselle viihtyisyydelle.

Lisätietoja:

Maarit SatomaaLue lisää

Anna Saari, Karho-ojan karjatila Oy
anna.saari@karho-oja.com
050 5728 571
www.karho-oja.com

Rantalaidun
Lue lisää

 

VENE-hanke

Lue lisää

Lue lisää