• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Luonnonlaidunpäivä 2023 Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa
 • Luonnonlaidunpäivä 2023 Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

  17.06.2023

  Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi

  Lehmät, lampaat, hevoset ja muut laiduntajat ylläpitävät uhanalaisten perinnebiotooppien eli ketojen, niittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien monimuotoisuutta ja torjuvat luontokatoa. Toista kertaa järjestettävänä Luonnonlaidunpäivänä la 17.6. juhlitaan luonnonlaitumia ja niiden hoitajia – laiduntavia eläimiä.

  Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin muun muassa monille kasvi-, perhos- ja kuoriaislajeille. Perinteisen laidunnuksen vähennyttyä näitä elinympäristöjä uhkaa umpeenkasvu. 1960-luvulta nykypäivään tultaessa perinnebiotoopeista on hävinnyt jo yli 90 prosenttia.

  Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat jäljellä olevista perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien lajien elinmahdollisuudet ja ylläpitävät tärkeitä perinnemaisemia.

  Luonnonlaidunpäivän 2023 tapahtumat Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

  Luonnonlaidunpäivän tapahtumia järjestetään ympäri Suomea, katso kartta. Paikan päällä on mahdollisuus tutustua luonnonlaidunnukseen  ja useimmissa tapahtumissa on mukana myös asiantuntjoita, jotka kertovat luonnonlaidunnuksen merkityksestä ja  vaikutuksista. Päivään voi osallistua myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #luonnonlaidunpäivä

  Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, WWF, Metsähallitus, Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria.

  Mukana myös Maa- ja kotitalousnaisten Luontotekoja -kampanja!

  Järjestömme maisema- ja ympäristöasiantuntijat kampanjoivat luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta vuosina 2022-2024.