Luomutuotantoon siirtyminen

Siirryttäessä tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon  täytyy ensin opiskella luomutuotantoa. Kannattaa tutustua alan lehtiin, kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin sekä osallistua luomutuotannon infopäiviin. Mikäli luomutuotanton siirtyminen kiinnostaa, ota yhteyttä esimerkiksi ProAgria Oulun luomuasiantuntijoihin, Luomuliittoon tai ELY-keskuksen luomuasiantuntijoihin tai toisiin luomuviljelijöihin. Näiltä saat tietoa ja neuvoja luomutuotannosta.

Kaikkien, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina, tulee liittyä Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Mitä luomutuotantoon siirtyminen vaatii?

 • 5 päivän luomukurssi

Luomukurssi on vaatimuksena luomutuotantoon siirtymiselle. Tietoa alueella järjestettävistä luomukursseista: tai voit kysyä luomuasaintuntijoilta tulevista kursseista.

 • Luomusuunnitelma

Luomutuotantoon siirtyvällä tilalla tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelma laaditaan ennen valvontajärjestelmään liittymistä ja kopio siitä toimitetaan Ely-keskukseen haettaessa valvontajärjestelmään. Yleensä suunnitelma tehdään neuvojan kanssa. Luomusuunnitelmaan kuvataan seuraavia asioita:

 • Tuotanto- ja varastointitilat
 • Viljelykiertosuunnitelma
 • Lannoitussuunnitelma
 • Kasvinsuojelusuunnitelma
 • Viljelyskartta
 • Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta
 • Muut asiat
 • Luomuvalvontaan hakeminen

Luomuvalvontaan  haettassa täytetään sekä hakemuslomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Lomakkeet palautetaan ELY-keskukseen. Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta. Haettassa ensimmäistä kertaa, täytetään:

 • Luomutukijärjestelmään liittyminen

Luomutuki on ympäristötuen erityistuki ja sen edellytyksenä on sitoutuminen ympäristötukijärjestelmään. Viljelijän tulee noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja koko sitoumuskauden ajan, joka on viisi vuotta. Luomusopimuksen hakuaika on muiden erityisopimusten tavoin kevättalvella. Lue lisää.

 • Tarkastukset

Luomuvalvontajärjestelmään kuuluvat tilat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastukset annetaan toimeksi ELY-keskuksesta. Tarkastuksissa varmistetaan, että tilan viljelytoimenpiteet ja tuotanto-olosuhteet ovat tuotanto-ohjeiden mukaisia.

Tarkastukset ovat maksullisia, maksun suuruus riippuu viljeltävästä pinta-alasta.

Eviran sivuilta löytyy monia luomutilalla käytettäviä lomakkeita ja mallipohjia käytettäväksi kirjanpidon apuna.