Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Luomutuotantoon siirtyminen

Siirryttäessä tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon  täytyy ensin opiskella luomutuotantoa. Kannattaa tutustua alan lehtiin, kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin sekä osallistua luomutuotannon infopäiviin. Mikäli luomutuotanton siirtyminen kiinnostaa, ota yhteyttä esimerkiksi ProAgria Oulun luomuasiantuntijoihin, Luomuliittoon tai ELY-keskuksen luomuasiantuntijoihin tai toisiin luomuviljelijöihin. Näiltä saat tietoa ja neuvoja luomutuotannosta.

Kaikkien, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina, tulee liittyä Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Mitä luomutuotantoon siirtyminen vaatii?

 • 5 päivän luomukurssi

Luomukurssi on vaatimuksena luomutuotantoon siirtymiselle. Tietoa alueella järjestettävistä luomukursseista: tai voit kysyä luomuasaintuntijoilta tulevista kursseista.

 • Luomusuunnitelma

Luomutuotantoon siirtyvällä tilalla tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelma laaditaan ennen valvontajärjestelmään liittymistä ja kopio siitä toimitetaan Ely-keskukseen haettaessa valvontajärjestelmään. Yleensä suunnitelma tehdään neuvojan kanssa. Luomusuunnitelmaan kuvataan seuraavia asioita:

 • Tuotanto- ja varastointitilat
 • Viljelykiertosuunnitelma
 • Lannoitussuunnitelma
 • Kasvinsuojelusuunnitelma
 • Viljelyskartta
 • Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta
 • Muut asiat
 • Luomuvalvontaan hakeminen

Luomuvalvontaan  haettassa täytetään sekä hakemuslomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Lomakkeet palautetaan ELY-keskukseen. Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta. Haettassa ensimmäistä kertaa, täytetään:

 • Luomutukijärjestelmään liittyminen

Luomutuki on ympäristötuen erityistuki ja sen edellytyksenä on sitoutuminen ympäristötukijärjestelmään. Viljelijän tulee noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja koko sitoumuskauden ajan, joka on viisi vuotta. Luomusopimuksen hakuaika on muiden erityisopimusten tavoin kevättalvella. Lue lisää.

 • Tarkastukset

Luomuvalvontajärjestelmään kuuluvat tilat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastukset annetaan toimeksi ELY-keskuksesta. Tarkastuksissa varmistetaan, että tilan viljelytoimenpiteet ja tuotanto-olosuhteet ovat tuotanto-ohjeiden mukaisia.

Tarkastukset ovat maksullisia, maksun suuruus riippuu viljeltävästä pinta-alasta.

Eviran sivuilta löytyy monia luomutilalla käytettäviä lomakkeita ja mallipohjia käytettäväksi kirjanpidon apuna.