Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Luomukotieläintuotanto

Eläintuotanto on oleellinen osa luomutilan kokonaisuutta. Eläintuotanto tuo mukanaan luontevaa viljelykiertoa  sekä tuottaa eloperäisiä lannoitteita maaperään. Luomukotieläintilalla eläinten määrä tulee suhteuttaa peltoalaan.

Luomukotieläintuotannossa noudatetaan yleisten eläinsuojeluasetusten lisäksi luomuasetusta. Luomuasetuksessa  on määritelty mm. kotieläinten alkuperään, ruokintaan, käytännön hoitoon sekä tuotantorakennusten rakenteeseen liittyviä erityisvaatimuksia. Luomua koskevaa lainsäädäntöä ja asetuksia on koottuna MMM:n sivuille luonnonmukainentuotanto-keskeinenlainsaadanto.

Luomukotieläinten alkuperä

Luomutuotannossa olevien eläinten tulee olla luonnonmukaista alkuperää. Tavoitteena on, että eläin saisi olla luomueläin syntymästä kuolemaan. Poikkeuksia eläinten hankintaan tavanomaisesta tuotannosta voi saada laumaa perustettaessa sekä esimerkiksi siitoseläinten hankintaan.

Eläinten rehut

Luomukotieläintuotannossa tulee käyttää luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevia rehuja. Märehtijöillä rehuista vähintään 60 % tulee tuottaa omassa tuotantoyksikössä tai  saman alueen luomutilojen kanssa. Märehtijöiden rehujen tulee olla  100 %:sti luomua.

Yksimahaisilla voidaan käyttää vuoden  2014 loppuun saakka tavanomaisia valkuaisrehuja 5 % rehun kuiva-aineesta.

Sallitut rehut löytyvät Eviran ylläpitämästä luomurehut_luettelosta.

Lajinmukaista hoitoa

Luomukotieläintuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin ja lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuuteen. Eläinten tulee saada liikkua vapaasti ja kaikilla eläimillä tulee olla mahdollisuus ulkoilemaan. Luomutuotannon ohjeissa on määritelty eläinten olosuhteet, jotka tulee täyttää, eroja tavanomaiseen on esimerkiksi eläintiheydessä.

Terveydenhoito

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevän lääkityksen käyttö on kielletty, sen sijaan homeopaattisia ja fytoterapeuttisia lääkkeitä voidaan käyttää. Mikäli eläintä lääkitään, ovat varoajat kaksinkertaiset.

Luomukotieläintuotannon ohjeet

Luomukotieläintuotannon ohjeet löytyvät Eviran sivuilta Luomukotieläintuotannon ohjeet. Mikäli tila on siirtymässä luomukotieläintuotantoon, tulee ohjeet lukea huolellisesti sekä noudattaa niitä.

 

Esite luomunaudantuotantoon siirtymisestä