Selvitystyö eri jakelukanavien tarpeesta saada lisää luomujuureksia ja -vihanneksia

Maasta Markkinoille -hanke teki 3-4.5.2017 selvityksen ammattikeittiöiden, tukkuliikkeiden sekä REKO-lähiruokarenkaiden ja muiden vaihtoehtoisten jakelukanavien tarpeesta saada lisää luomujuureksia ja -vihanneksia. Selvitys suoritettiin haastattelemalla elintarvikealan toimijoita puhelimitse ja sähköpostitse. Haastattelijana toimi harjoittelija Tiina Lämsä Oulun Ammattikorkeakoulusta.

Elintarvikealan toimijoiden tarpeet ja luomutuotteiden tarjonta eivät kaikilta osin kohtaa. Kotimaisten luomujuuresten ja -vihannesten saatavuus ympärivuotisesti koettiin pääasiassa heikoksi. Kuitenkin kesällä kotimaisen luomun käyttö nousi eräässä tukkuliikkeessä jopa 95 prosenttiin. Saatavuuden mainittiin olevan vaihtelevaa ja epävarmaa. Monet myös kokivat luomubrändin jääneen nosteessa olevien lähi- ja kotimaisen ruoan varjoon. Jokainen haastateltava mainitsi tarpeestaan saada kotimaisia ja lähellä tuotettuja luomujuureksia ja puutarhakasveja. Erityisesti kurkku, tomaatti ja porkkana nousivat keskusteluissa esille. Myös luomumaitoa ja viljatuotteita kaivattiin. Ammattikeittiöt toivoivat tarjontaa myös korkeamman jalostusasteen luomutuotteista.

Tuottajien rooliin toivottiin muutosta. Erityisesti aktiivisuus tuotteiden esille tuomisessa ja yhteydenotoissa suoraan tukkuliikkeisiin ja ammattikeittiöihin antaisi mahdollisuuksia kasvuun. Tuottajien markkinointiosaaminen ja usko omaan tuotteeseen koettiin tärkeäksi osaksi tuotteen myyntiketjua. Haastatellut toivoivat myös saavansa aktiivisemmin tietoa luomusta, eri tuotteista sekä niiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Pieniä eriä ei koettu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Yhteistyöhön panostaminen tuottajien ja muiden elintarvikealan toimijoiden välillä koettiin tarpeelliseksi. Esimerkkinä mainittiin Hovin pidot -messut, jotka on koettu hyväksi verkostoitumistapahtumaksi. Muitakin yhteistyökanavia tulisi kartoittaa ja edistää.