• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Mikä muuttuu 2015 hanke: Maatilojen ajankohtaiset asiat lokakuussa

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Maatilojen ajankohtaiset asiat lokakuussa

  06.10.2015

  Syksy 2015 tiedotteita

  Maatiloilla muistettavia ajankohtaisia asioioita lokakuussa

  • 1.10 alkaen kerääjäkasvilohkot saa kyntää tai muokata
  • 1.10 alkaen viherlannoitusnurmen saa muokata
  • 26.10 viimeistään haettava puutarhatuotteiden varastointitukea (228) ELY -keskukseen
  • 30.10 mennessä ilmoitettava talviaikainen kasvipeitteisyysalat, lietelannan sijoittaminen sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen lohkot
  • 31.10 on viimeinen lannanlevityspäivä
   • Syksyllä lannassa levitettävä typen määrä voi olla korkeintaan 35 kg/ha, joka on taulukkoarvojen mukaan n. 20 tn/ha naudan lietettä tai 15 tn/ha sianlietettä

  Ympäristökorvauksen syysilmoitukset voi tehdä Vipu-palvelussa lokakuun loppuun mennessä

  Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

  • Kannattaa ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on lokakuun kaksi viimeistä viikkoa, 30.10. asti.
  • Nämä niin sanotut ympäristökorvauksen syysilmoitukset voi ja kannattaa tehdä sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään tukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat valmiina Vipu-palvelussa ja Vipu laskee automaattisesti kasvipeitteisyysprosentin sitoumusalalla.
  • Lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteissä ilmoitetaan peruslohkoittain
  • levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)
  • lanta- tai lannoitelajit
  • määrä (m3/ha)
  • levityspäivämäärät.

   

  Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä ilmoitetaan lisäksi selvitys käytetystä lannanlevityskalustosta ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti.
  Talven yli kasvipeitteisinä pidettäville lohkoille pintalevitys on sallittua vain 15.9. asti. Sen jälkeen talven yli kasvipeitteisinä pidettäville lohkoille
  saa levittää lantaa vain sijoittamalla.

   

  Jos lantaa tai lannoitetta vastaanotetaan, tulee lisäksi toimittaa erillisenä liitteenä maaseutuelinkeinoviranomaiselle
  • luovutussopimus,
  • maksukuitti,
  • rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä.
  • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä tulee lisäksi ilmoittaa lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.

  Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

  • Ilmoitetaan peruslohkoittain kasvipeiteala ja -muoto kohdentamisalueella ja kohdentamisalueen ulkopuolella. Kasvipeitteisyyden muotoja ovat aito kasvipeitteisyys (kasvava kasvi, kasvin sänki) tai kevennetysti muokattu ala.
  • Talven yli kasvipeitteisinä pidettäville lohkoille
   pintalevitys on sallittua vain 15.9. asti. Sen jälkeen talven yli kasvipeitteisinä pidettäville lohkoille
   saa levittää lantaa vain sijoittamalla.

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist