Linkit ja lainsäädäntö

Laidunpankki-palvelu tutuksi

11.07.2013

Internetissä toimivan Laidunpankin avulla on mahdollisuus hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Palvelun tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunyhteistyötä, josta on hyötyä sekä laidunmaata tarvitseville että laidunta tarjoaville. Rekisteröitymällä palveluun on mahdollista jättää ilmoitus ja tarjota maata laidunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi.

Laidunpankki tarjoaa valtakunnallisen hakupalvelun laidunalueiden ja -eläinten löytämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla palvelun käyttäjiä on ollut toistaiseksi vähän. Laidunpankki-verkkopalvelun käyttöä edistettiin keväällä 2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikössä tehdyn opinnäytetyön avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana olivat ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja HevosAgro II hankkeet. Työssä toteutettiin kysely ProAgria Oulun asiakkaisiin kuuluville emolehmä- ja lammastiloille sekä hevosalan yrittäjille. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan sähköisesti avoimen linkin kautta.

Tavoitteena on saada laidunnuksen piiriin myös Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevia hoitamattomia laidunalueita ja hoidettuja alueita, joilla ei ole enää laiduneläimiä.   Laidunpankin avulla pyritään myös tarjoamaan laitumia niille tiloille, joilla ei ole riittävästi omaa laidunta.

Laidunpankkitiedote

Linkki laidunpankkiin

 

Lampaiden ja vuohien tilavaatimus tuettavassa rakentamisessa

28.06.2013

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut tuettavien lammas- ja vuohitalousrakennusten rakentamista koskevan asetuksensa. Uudet rakennustekniset ja toiminnalliset vaatimukset tulivat voimaan 17.8.2013.

Lampaiden ja vuohien tilavaatimus tuettavassa rakentamisessa

 

Kuolleen eläimen hävittäminen

16.11.2012

Kuolleen eläimen omistajan olisi hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristönsuojelusihteeriin, jotka antavat lisätietoa muun muassa hautauksesta ja kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista. Kunnallisissa ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksissä voi olla myös tarkempia paikallisia ohjeita hautaamista koskien. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet lasketaan sivutuotteiksi.

Ohje kuolleen eläimen hävittämisestä