• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Lamujoki lainehtimaan
 • Lamujoki lainehtimaan

  VYYHTI II -hankkeen ensimmäisen vuoden pilottialuesuunnittelua tehtiin Siikalatvan Lamujoelle välillä Saariperä–Pulkkilan kirkonkylä. Tavoitteena on merkittävän laskupuron vesiensuojelusuunnittelu, joen liettymien poisto, pilottikoskien kalataloudellinen kunnostus, virkistyskäytön lisääminen ja vesienhoidon yhteistyömallin kehittäminen.

  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat kartoittivat valuma-alueelle tehtäviä vesienhoitotoimia yhteistyössä Pulkkila Seuran ja paikallisten osakaskuntien kanssa. Lisäksi tarkasteltiin Lamujokeen laskevien isompien uomien kuormitusvaikutuksia. Oulun Kalatalouskeskus inventoi ja sähkökoekalasti koskialueet.

  Lamujoen yhteistyömallin kehittämiseen päätettiin hakea rahoitusta ympäristöministeriön valtakunnallisen vesien- ja merenhoidon kärkihankehaun kautta. Hakemuksessa painottuivat jokivaluma-alueen yhteistyömallin kehittäminen, eri toimijoiden verkostoituminen ja erityispiirteenä turvemaavaltaisen valuma-alueen vesienhoidon kokonaisvaltainen suunnittelu.

  Hakemuksessa oli mukana useita paikallisia toimijoita, Siikalatvan kunta ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, joka on myös hankkeen hakija. Hyvästä hakemuksesta huolimatta ideahaku ei valitettavasta tuottanut tulosta.


  Oulun Kalatalouskeskuksen sähkökoekalastusnäytös herätti runsaasti kiinnostusta Lamujoen Pappilankoskella. Kuva: Maarit Satomaa

  Vesiensuojelua, virkistystä ja yhteistyön mallia

  Kielteisestä päätöksestä huolimatta Lamujokelaiset eivät luovuttaneet, vaan hakivat menestyksellisesti syksyllä 2017 ELY:n harkinnanvaraista avustusta vesien- ja merenhoitoon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen.

  Lamujoki lainehtimaan -hanke on tällä hetkellä käynnissä. Tavoitteena ja tulosodotuksena on konkreettisen vesiensuojelun edistäminen, parantuneet virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhteistyömallin kehittäminen alueelle. Hanke sai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta avustusta 34 500 euroa. Avustusprosentti on 60. Omarahoitusosuus voi koostua myös talkootyöstä.

  Lamujoen osa-alueelle laadittiin pilottialuesuunnitelma. Maastotöitä tehtiin syksyllä 2016. Kuvassa Oulun Kalatalouskeskuksen asiantuntijat inventoimassa koskialueita ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat tarkastelemassa valuma-alueen toimenpiteitä. Kuva: Heikki Tahkola

  Teksti:

  Maarit SatomaaLue lisää