• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Lamujoki lainehtimaan
 • Lamujoki lainehtimaan

  VYYHTI II -hankkeen ensimmäisen vuoden pilottialuesuunnittelua tehtiin Siikalatvan Lamujoelle välillä Saariperä - Pulkkilan kirkonkylä.
  Oulun maa- ja kotitalousnaisten ja Suomen Metsäkeskuksen asiantuntijat kartoittivat valuma-alueella tehtäviä vesienhoitotoimia yhteistyössä Pulkkila Seuran ja paikallisten osakaskuntien kanssa. Lisäksi tarkasteltiin Lamujokeen laskevien isompien uomien kuormitusvaikutuksia. Oulun Kalatalouskeskus inventoi ja sähkökoekalasti suunnittelualueen koskialueet.


  VYYHTI II -hanke järjesti lokakuussa 2016 Lamujokivarressa työnäytöksen kosteikkojen perustamisesta ja sähkökoekalastuksesta, jolla selvitetään kohdealueen kalaston rakennetta ja poikastiheyksiä. Menetelmässä kalat tainnutetaan sähkövirralla, minkä jälkeen kalat mitataan ja punnitaan. Vironneet kalat vapautetaan takaisin veteen. Sähkökalastusta voivat tehdä vain koulutuksen saaneet henkilöt. Siihen tarvitaan myös ELY-keskuksen ja vesialueen omistajan lupa. Kuva: Maarit Satomaa

  Vesiensuojelua, virkistystä ja yhteistyön mallia

  Lamujoen yhteistyömallin kehittämiseen päätettiin hakea rahoitusta valtakunnallisen ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankehaun kautta. Hakemuksessa painotettiin jokivaluma-alueen yhteistyömallin kehittämistä, eri toimijoiden verkostoitumista sekä erityispiirteenä turvemaavaltaisen valuma-alueen vesienhoidon toimenpiteiden kokonaisvaltaista suunnittelua. Hakemuksessa oli mukana useita paikallisia toimijoita, Siikalatvan kunta ja Haapaveden-Siikalatvan kehittämiskeskus, joka toimi myös hankkeen hakijana. Hyvästä hakemuksesta huolimatta ideahaku ei valitettavasta tuottanut tulosta.

  Kielteisestä päätöksestä huolimatta Lamujokelaiset eivät luovuttaneet, vaan hakivat menestyksellisellä otteella syksyn 2017 avustushaussa ELY:n harkinnanvaraista avustusta vesien- ja merenhoitoon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Lamujoki lainehtimaan -hanke on tällä hetkellä käynnissä. Hankkeen tavoitteena ja tulosodotuksena on konkreettisen vesiensuojelun edistäminen ja parantuneet virkistyskäyttömahdollisuudet sekä yhteistyömallin kehittäminen alueelle. Hanke sai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta avustusta 34 500 euroa. Avustusprosentti tässä avustusmuodossa on noin 50%. Omarahoitusosuus voi koostua myös talkootyöstä.

  Teksti:

  Maarit SatomaaLue lisää