Lämpöpumput

Lämpöpumpun periaatteena on siirtää varastoitunutta lämpöä lämmitystarkoitukseen. Maasta peräisin olevan lämmön käyttöönotto maaseudulla on helppoa vapaan maa-alueen vuoksi. Pellon alla sijaitseva lämmönkeruuputkisto ei haittaa maanviljelyä. Suurin este maalämpöpumppujen hankintaan on kallis investointikustannus ja pitkä takaisinmaksuaika. (Motiva 2013 & ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maatilan ekotehokkuus -hanke 2012)

Yleensä lämpöä hyödynnetäänkin pienemmässä mittakaavassa maatiloilla. Karjatilan maidon lämmöntalteenottojärjestelmä on hyvä esimerkki kannattavasta sijoituksesta. Erityisesti, jos tilalla lämmitetään käyttövesi sähköllä, lämpöpumpun hankinta voi olla kannattava sijoitus. Eläintilalla voidaan lämpöä kerätä talteen myös ulosteista. Lietekuilusta hyödynnetty lämpö voidaan kerätä ja hyödyntää muualla. Lannasta lämmönotto vähentää lisäksi tilan ammoniakkipäästöjä. (ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maatilan ekotehokkuus -hanke 2012)

Maidon lämmöntalteenottojärjestelmä

© Lauri Sohlo