Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Lämpöpumput

Lämpöpumpun periaatteena on siirtää varastoitunutta lämpöä lämmitystarkoitukseen. Maasta peräisin olevan lämmön käyttöönotto maaseudulla on helppoa vapaan maa-alueen vuoksi. Pellon alla sijaitseva lämmönkeruuputkisto ei haittaa maanviljelyä. Suurin este maalämpöpumppujen hankintaan on kallis investointikustannus ja pitkä takaisinmaksuaika. (Motiva 2013 & ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maatilan ekotehokkuus -hanke 2012)

Yleensä lämpöä hyödynnetäänkin pienemmässä mittakaavassa maatiloilla. Karjatilan maidon lämmöntalteenottojärjestelmä on hyvä esimerkki kannattavasta sijoituksesta. Erityisesti, jos tilalla lämmitetään käyttövesi sähköllä, lämpöpumpun hankinta voi olla kannattava sijoitus. Eläintilalla voidaan lämpöä kerätä talteen myös ulosteista. Lietekuilusta hyödynnetty lämpö voidaan kerätä ja hyödyntää muualla. Lannasta lämmönotto vähentää lisäksi tilan ammoniakkipäästöjä. (ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maatilan ekotehokkuus -hanke 2012)

Maidon lämmöntalteenottojärjestelmä

© Lauri Sohlo