• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Lampaat hoitavat Pulkkilan taajaman maisemia
 • Lampaat hoitavat Pulkkilan taajaman maisemia

  Siikalatvan Pulkkilassa Lamujoen varren perinnebiotooppeja on hoidettu jo 1990-luvulta lähtien. Aluetta halkovien valtateiden 4 ja 88 varteen on myös muutaman viime vuoden aikana kunnostettu lammaslaitumia. Uusia alueita on lähtenyt hoitamaan viljelijä Juho-Antti Junno, joka asuu Koskenrannalla, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Väinölän tilalla.Lampaita oli Lamujoen rannassa jo hänen vanhemmillaan 1980–1990-luvulla. Junno on isännöinyt Väinölää vuodesta 2007. Lampaita oli ennen pienempi määrä, mutta hän innostui hakemaan uusia ympäristösopimuslaitumia vuonna 2016. Kohteita käytiin katsomassa maastossa maisema-asiantuntija Kalle Hellströmin kanssa. Hoitosuunnitelmat laadittiin ympäristösopimussuunnittelupalvelun kautta.

  Juho-Antti Junno halusi teettää hoitosuunnitelmat ammattilaisella, koska tämä osaa ne paremmin ja nopeammin. Hakemuksetkin menevät todennäköisemmin läpi, kun on asiantuntemusta mukana. Hän on ollut tyytyväinen suunnitelmiin, vaikka sopivan eläinmäärän arvioiminen on välillä haastavaa. Tähän vaikuttavat kohteen rehevyys ja hoitohistoria, kesän sääolot ja käytettävissä olevat laiduneläimet.


  Väinölän laitumet Lamujokivarressa. Kuva: Maarit Satomaa

  Hoidettu laidun kohentaa maisemaa

  Uusia kohteita on haettu ympäristösopimukseen vuosina 2016 ja 2018 siten, että laitumien yhteisala on jo yli 30 hehtaaria.

  Osa laidunalueista on ollut aikoinaan peltoina. Näillä alueilla tehdään laidunnuksen alkaessa kunnostusraivausta. Lampaatkin syövät vesakkoa, mutta tiheitä pajukoita on myös syytä raivata koneellisesti. Tämä nopeuttaa myös alueiden kehitystä perinnebiotooppeina. Yksi tai kaksi kesää laitumina olleilta kohteilta raivattiin syystalvella 2018 vesakkoa metsätraktorin energiapuukouralla ja osin murskaimella.

  Yksi maisemallisesti keskeinen laidunalue on nelostien ja Iisalmentien välissä kotiseutumuseon vieressä. Hyvin hoidettu laidun muodostaa jatkossa kauniin yksityiskohdan maisemassa saavuttaessa Pulkkilaan.

  Kosteikko pysäyttää ravinteet ja kiintoaineet

  Lamujoelle laadittiin VYYHTI II -hankkeen pilottialuesuunnitelma 20162017. Paikkakunnalla virisi laajempikin halu kunnostaa jokea sekä lisätä sen virkistyskäyttöä ja arvostusta. Innostus poiki myös jatkohankkeen joen kunnostamiseksi.

  Juho-Antti Junno oli omalta osaltaan mukana vesienhoitotyössä ja rakensi hallinnassaan olevaan laskuojaan kosteikon. Sen toteuttamiseen saatiin maatalouden ei-tuotannollinen investointituki. Kosteikon kaivuu aloitettiin hankkeen järjestämässä työnäytöksessä lokakuussa 2016. Kolmesta peräkkäisestä padosta ja laskeutusaltaasta muodostunut kosteikko pidättää yläpuolisen valuma-alueen pelloilta ja metsistä tulevia kiintoaineita ja ravinteita.

  Koskenranta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Junnonojan-Koskenrannan kulttuurimaisema Lamujokivarressa -maisema-alueeseen. Koskenrannalla on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Hoidettu rantamaisema ja jatkossa toivottavasti parempaan tilaan kunnostettava joki lisäävät alueen arvoa ja käyttömahdollisuuksia paikallisille ja vierailijoillekin.            

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää