• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Lampaat hoitavat Pulkkilan taajaman maisemia
 • Lampaat hoitavat Pulkkilan taajaman maisemia

  Siikalatvan Pulkkilassa Lamujoen varren perinnebiotooppeja on hoidettu jo 1990-luvulta lähtien. Aluetta halkovien valtateiden 4 ja 88 varteen on myös muutaman viime vuoden aikana kunnostettu lammaslaitumia.

  Uusia alueita on lähtenyt hoitamaan Väinölän tilan isäntä Juho-Antti Junno. Maatalouden ympäristösopimuksiin haettavia laidunkohteita käytiin arvioimassa maisema-asiantuntija Kalle Hellströmin toimesta Neuvo 2020-palvelulla.  Vuosien myötä luonnonlaidunala on noussut yli 30 hehtaariin.


  Väinölän laitumet Lamujokivarressa. Kuva: Maarit Satomaa

  Hoidettu laidun kohentaa maisemaa

  Osa laidunalueista on ollut aikoinaan peltoina. Näillä alueilla tehdään laidunnuksen alkaessa kunnostusraivausta. Tämä nopeuttaa alueiden kehitystä perinnebiotooppeina. Yksi maisemallisesti keskeinen laidunalue sijaitsee kotiseutumuseon vieressä. Hyvin hoidettuna laidun muodostaa kauniin yksityiskohdan Pulkkilan taajamassa.

  Kosteikko pysäyttää ravinteet ja kiintoaineet

  Juho-Antti Junno on ollut omalta osaltaan mukana Lamujoen vesienhoitotyössä rakentamalla hallinnassaan olevaan laskuojaan kosteikon. Kosteikon toteuttamiseen saatiin maatalouden ei-tuotannollinen investointituki ja kosteikon kaivuu aloitettiin VYYHTI II -hankkeen työnäytöksessä lokakuussa 2016.

  Koskenranta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ”Junnonojan-Koskenrannan kulttuurimaisema Lamujokivarressa”. Koskenrannalla on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Hoidettu rantamaisema ja parempaan tilaan kunnostettu joki lisäävät alueen virkistysarvoa ja parantavat käyttömahdollisuuksia paikallisille ja vierailijoille.        

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää