• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Laidunpankki-palvelu tutuksi Pohjois-Pohjanmaalla

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Laidunpankki-palvelu tutuksi

  11.07.2013

  Internetissä toimivan Laidunpankin avulla on mahdollisuus hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Palvelun tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunyhteistyötä, josta on hyötyä sekä laidunmaata tarvitseville että laidunta tarjoaville. Rekisteröitymällä palveluun on mahdollista jättää ilmoitus ja tarjota maata laidunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi.

  Laidunpankki tarjoaa valtakunnallisen hakupalvelun laidunalueiden ja -eläinten löytämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla palvelun käyttäjiä on ollut toistaiseksi vähän. Laidunpankki-verkkopalvelun käyttöä edistettiin keväällä 2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikössä tehdyn opinnäytetyön avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana olivat ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja HevosAgro II hankkeet. Työssä toteutettiin kysely ProAgria Oulun asiakkaisiin kuuluville emolehmä- ja lammastiloille sekä hevosalan yrittäjille. Lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan sähköisesti avoimen linkin kautta.

  Tavoitteena on saada laidunnuksen piiriin myös Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevia hoitamattomia laidunalueita ja hoidettuja alueita, joilla ei ole enää laiduneläimiä.   Laidunpankin avulla pyritään myös tarjoamaan laitumia niille tiloille, joilla ei ole riittävästi omaa laidunta. 

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist