Laidunpäivä Pudasjärven Sotkajärvellä

Pudasjärvi, 30.08.2022

klo 11-14, Sotkajärven lintutornin tulipaikka, Sotkajärventie 565

Pohjoisen maisemahelmet-hanke järjestää yhdessä Korentojärven kalaveden osakaskunnan kanssa laidunpäivän Sotkajärvellä tiistaina 30.8.2022 kello 11-14. Tapahtuma on Sotkajärven lintutornin tulipaikalla osoitteessa Sotkajärventie 565. Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet ja myös median edustajat.

Pohjoisen maisemahelmet-hankkeessa on myös uusittu Sotkajärven tulvaniittyjä, linnustoa ja luontoa esittelevä iso opastaulu ja se laitetaan paikoilleen nuotiopaikan luo 30.8. Vieraille on tarjolla kalakeittoa, makkaraa ja kahvia. Halukkailla on mahdollista vierailla lähellä olevalla laidunalueella, venekyytejä järjestetään.

Pudasjärven Sotkajärven Pöllänjokisuistossa on maakunnallisesti arvokkaita laajoja tulvaniittyjä, jotka olivat kuitenkin alkaneet 2000-luvulla pensoittumaan käytön loputtua. Paikallisilla lampureilla ja kyläläisillä on ollut kuitenkin halu kunnostaa niitä. Pohjoisen maisemahelmet- ja Helmi-hankkeen myötä tulvaniityn kunnostus saatiin alkuun vuonna 2021 noin seitsemän hehtaarin alueella ja tänä kesänä maisemanhoitotyötä ovat jatkaneet lampaat.

Sotkajärvellä tavataan harvinaista luontotyyppiä, sisämaan jokisuistojen tulvaniittyjä. Eri tulvaniittytyypit ovat vyöhykkeisesti hyvin edustettuna. Reheväkasvuinen ja matala järvi tärkeä myös vesilinnustolle ja onkin suojeltu Natura-suojeluohjelmassa. Tulvaniityt on kuitenkin luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi niiden määrän voimakkaan laskun vuoksi. Niitä ovat vähentäneet erityisesti vesirakentaminen ja jokien säännöstely. Luonnontilaisilla alueilla umpeenkasvu käytön loputtua on suurin häviämisen syy.  

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Kalle Hellström, Pohjoisen maisemahelmet-hanke, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, p. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

Lisätietoja