• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Laidunpäivä Pudasjärven Sotkajärvellä
 • Laidunpäivä Pudasjärven Sotkajärvellä

  30.08.2022

   

  Pohjoisen maisemahelmet-hanke järjestää yhdessä Korentojärven kalaveden osakaskunnan kanssa Laidunpäivän Sotkajärvellä tiistaina 30.8.2022 kello 11-14. Tapahtuma on Sotkajärven lintutornin tulipaikalla osoitteessa Sotkajärventie 565. Mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet ja myös median edustajat.

  Pudasjärven Sotkajärven Pöllänjokisuistossa on maakunnallisesti arvokkaita laajoja tulvaniittyjä, jotka olivat kuitenkin alkaneet 2000-luvulla pensoittumaan käytön loputtua. Paikallisilla lampureilla ja kyläläisillä on ollut kuitenkin halu kunnostaa niitä. Pohjoisen maisemahelmet- ja Helmi-hankkeen myötä tulvaniityn kunnostus saatiin alkuun vuonna 2021 noin 7 hehtaarin alueella ja tänä kesänä maisemanhoitotyötä ovat jatkaneet lampaat.

  Sotkajärvellä tavataan harvinaista luontotyyppiä, sisämaan jokisuistojen tulvaniittyjä. Eri tulvaniittytyypit ovat vyöhykkeisesti hyvin edustettuna. Reheväkasvuinen ja matala järvi tärkeä myös vesilinnustolle ja onkin suojeltu Natura-suojeluohjelmassa. Tulvaniityt on kuitenkin luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi niiden määrän voimakkaan laskun vuoksi. Niitä ovat vähentäneet erityisesti vesirakentaminen ja jokien säännöstely. Luonnontilaisilla alueilla umpeenkasvu käytön loputtua on suurin häviämisen syy.

  Vielä 1900-luvun alussa luonnonniityt jokivarsilla tarjosivat tärkeää talvirehua karjalle ja niitä hyödynnettiin laajasti. Sotkajärven lähistöllä tulvaniittyjä oli käytössä 1800-luvulla jopa 800 hehtaaria ja niillä pidettiin 100 lehmää. Vielä vuonna 1948 kaikki järven ympäristön niityt niitettiin. Käyttö kuitenkin hiipui 1970-luvulle tultaessa ja viimeisimmäksi niitettiin niittyä Pöllänjoen varressa 1990-luvun alussa.

  Pohjoisen maisemahelmet-hanke järjesti kesällä 2019 maastotyöpajan, jossa Sotkajärven Pöllänjokisuiston tulvaniittyjen hoitoa pohdittiin. Vuonna 2020 kohteelle tehtiin perinnebiotooppi-inventointi ja kunnostussuunnitelma Helmi-hankkeen rahoituksella. Syksyllä 2021 Metsähallituksen luontopalvelut aloitti niittyjen kunnostuksen puuston ja pensaikon raivauksella Pöllänjoen etelärannalla noin 7 hehtaarin alueella. Kuluneena kesänä hoitajana on ollut oman kylän lammaskatras. Pöllänjokisuistossa olisi kunnostettavissa tulvaniittyjä yli 50 hehtaaria. Hoitoalaa on tarkoitus lisätä lähivuosina.  

  Pohjoisen maisemahelmet-hankkeessa on myös uusittu Sotkajärven tulvaniittyjä, linnustoa ja luontoa esittelevä iso opastaulu ja se laitetaan paikoilleen nuotiopaikan luo 30.8. Vieraille on tarjolla kalakeittoa, makkaraa ja kahvia. Halukkailla on mahdollista vierailla lähellä olevalla laidunalueella, venekyytejä järjestetään.

  Lisätietoa:

  Projektipäällikkö Kalle Hellström, Pohjoisen maisemahelmet-hanke
  ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, p. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi