• proagriaoulu.fi » Lähikalaa ammattikeittiöihin
 • Lähikalaa ammattikeittiöihin

  Lähikalaa ammattikeittiöihin -hanke aktivoi lähialueilta kalastetun, vajaasti hyödynnetyn luonnonkalan ja viljellyn kirjolohen käyttöä julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä.

  Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Perämeren rannikon kalatalousalueella toimivat kalastajat, kalan jatkojalostajat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt.

  Hankkeen tavoitteena on

  • lisätä kalastajien tietoa ja osaamista vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kalastuksesta, alkukäsittelystä ja elintarvikehygieniasta koulutusten ja opintomatkojen avulla
  • kehittää kalatuotteiden arvoketjua selvittämällä ammattikeittiöiden vaatimuksia kalajalosteille ja kehittää kalatuotteita yhteistyössä kalastajien, kalanjalostajien ja pilottikeittiöiden kanssa työpajoissa
  • koota yhteen olemassa olevia ammattikeittiöille suunnattuja kalareseptejä
  • testata lähikalasta jalostettuja, ammattikeittiöille suunnattuja tuotteita yhteistyössä pilottikeittiöiden kanssa ja kerätä palautetta loppukäyttäjiltä ja sidosryhmiltä tulevaisuuden kehittämistyötä varten
  • lisätä koko ketjun toimijoiden yhteistyötä

  Hankkeen tulokset jaetaan kaikkien kalatalous- ja elintarvikealan yritysten hyödynnettäviksi. Hankkeen tulosten odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ammattikalastajille, kalatalousyrityksille ja elintarvikejalostajille sekä tuovan uusia raaka-aineita ja tuotteita ammattikeittiöiden ruokalistoille. Hankkeen aikana kehitetään keinoja, joilla yhteistyö ja uusien tuotteiden kehittäminen kalaketjun eri toimijoiden kesken jatkuisi hankkeen päättymisen jälkeenkin.

   

  Hankefaktat

  Hankeaika: 1.3.2021–30.9.2022

  Toiminta-alue: Perämeren rannikon kalatalousryhmän toimialue

  Hallinnoija: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu

  Osatoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

  Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Lapin ELY-keskus