Kyselyt

Kysely 1. Ympäristönhoidolliset niittokohteet Nousevan Rannikkoseudun alueella 

NorsuBiomassa -hankkeen toteuttamalla kartoituksella selvitetään löytyykö Nousevan Rannikkoseudun alueelta niitettävää ja kerättävää vihermassaa mahdollisen biokaasuntuotannon raaka-aineeksi. Nousevan Rannikkoseudun alueeseen kuuluvat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe ja Pyhäjoki.
Tiedote kyselyyn liittyen.

Kysely 2. Kiinnostus biokaasulaitoksen rakentamiseen sekä aiheeseen  liittyviin tilaisuuksiin ja -retkiin

Kyselyn tarkoituksena on selvittää onko Nousevan Rannikkoseudun alueella kiinnostusta oman biokaasulaitoksen rakentamiseen, mikäli alueelta löytyy riittävästi kaasutettavaksi sopivaa biomassaa. Mikäli joltakin alueelta löytyy paljon kaasutettavaksi sopivaa biomassaa, se toisi mahdollisuuksia myös kylä- tai tilakohtaisille biokaasulaitoksille. Jos jollakin alueella on jo olemassa oleva oma biokaasulaitos tai mielenkiintoa sellaisen rakentamiseen, biomassan kartoitustyötä tehdään sillä alueella tarkemmin.

Kyselyssä kartoitetaan myös kiinnostusta osallistumiseen biokaasulaitoksiin liittyviin tilaisuuksiin ja retkiin.