Kylien maisemahelmet- hankkeen aloitustilaisuus Raution kylällä

Kalajoki, 18.08.2022

Klo 18.00-20.00 Raution Raatihuone, Rautiontie 1703, 85160 Rautio

Tilaisuudessa etsitään yhdessä kyläläisten kanssa kylämaisemassa olevia niittyjä, mahdollisia laitumia, reunavyöhykkeitä ja muita maisemakohteita. Lisäksi tunnistetaan perinnebiotooppeja ja maaseutuympäristön monimuotoisuuskohteita, ja suunnitellaan yhdessä niiden hoidon edistämistä ja kehittämistä.

Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan oman kylän kauniista maisemakohteista!

Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilu.

Tilaisuuden järjestävät: ProAgria Oulun/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisten vetämä Kylien maisemahelmet -hanke ja Raution kyläyhdistys ry

Kylien maisemahelmet -hanke

Lisätietoja