• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Webinaari: Kunta-Helmi -tietoisku
 • Webinaari: Kunta-Helmi -tietoisku

  26.05.2020

  Klo 10-11, etäyhteys (Teams)

  Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Avustettavien hankkeiden toivotaan tuottavan myös uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille.

  Kunta-Helmi erityisavustushaku toteutetaan 11.5.–31.8.2020. Hakemuksista, jotka saapuvat 1.6. mennessä, valitaan jo kesän 2020 aikana toteutettavia hankkeita. Lue lisää täältä. 

  Alustava ohjelma:

  10.00 Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke toivottaa tervetulleeksi, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  10.15 Kunta-Helmi – rahoitusmahdollisuuksia kunnille luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, Ympäristöministeriö

  10.30 Helmi-ohjelma vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuutta, Eero Melantie/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  10.45 Kartoitetaan kuntien yhteishankemahdollisuuksia Kunta-Helmessä, kysymyksiä

  11.00 Tilaisuus päättyy

  Tilaisuus jatkuu klo 12.30-15.00 aiheella ”Metsätalouden vesiensuojelun uudet tuulet”.

  Ilmoittautuminen pe 22.5.2020 mennessä: ilmoittaudu tästä linkistä
  Linkki teams-kokoukseen:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNjODcyOTQtNTYyMy00OGZmLWFmNjctNmQyNmUzMDZjZDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22774a0c78-41e4-4004-ac35-43f17b15f164%22%2c%22Oid%22%3a%22ecb959a7-c184-4670-a1d0-39343f1e4ae4%22%7d

  Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun hallinnoima Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke.

  Verkostoilla tehoa vesienhoitoon - lue lisää.

  Ilmoittautumiset pe 22.5.2020 mennessä: