Kunnostustarinoita Pohjois-Pohjanmaalta

29.11.2018

VYYHTI II -hankkeen aikana on syntynyt hienoja vesistöjen kunnostustarinoita. Niitä tarjoaa myös hankkeen päätöstilaisuus to 29.11. Helmen pirtissä Limingassa.

Tilaisuuden pääosassa ovat Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajat, jotka tekevät arvokasta työtä puhtaampien vesistöjen hyväksi. Tule mukaan kuulemaan ja oppimaan paikallisten kunnostajien, yhdistysten ja osakaskuntien kokemuksista. Tarjolla on myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja askelmerkkejä tuleville vuosille.

VYYHTI II -hanke on kehittänyt hyviä toimintatapoja paikallisten kunnostajien tukemiseen. Hankkeen asiantuntijoilla on ollut tärkeä rooli rahoitus- ja lupa-asiakirjojen laadinnassa. Myös eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja omakohtaisten kokemusten jakaminen on noussut VYYHTI II -hankkeen aikana merkittävään rooliin. Paikallisella tasolla tapahtuvassa monipuolisessa neuvonnassa saadaan tehostettua resurssien käyttöä.

ProAgria Oulun hallinnoima VYYHTI II -hanke on toiminut Pohjois-Pohjanmaan alueella vuodesta 2016 lähtien. Hanke on saavuttanut valtakunnallisestikin merkittäviä tuloksia ja arvokas työ vesistöjen parissa jatkuu.

Hankkeen tuloksena syntyneitä hyviä käytäntöjä jatkokehitetään hankkeissa ja asiantuntijoiden töissä. Hankkeen osa-alueet ovat muodostaneet toimivan kokonaisuuden, joka on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan vesienhoitoa ja rahoitusmahdollisuuksia.

Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen on Vuoden maisemateko 2018

VYYHTI II -hankkeen päätöstilaisuudessa 29.11. palkitaan myös Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2018 maisemateko: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen. Mankilan Kyläseura ja Mankilan kalaveden osakaskunta vastaanottivat valtakunnallisen maisematekopalkinnon viime viikolla Helsingissä.

Voittajan valintaan vaikutti Mankilanjärven maisemateon monipuolisuus, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vesienhoito ja toisaalta samalla hoitotoimissa poistettu kaislamassa ja sen innovatiivinen jatkohyödyntäminen. Teko toteutti hienon maisemateon kriteerit kaikilla osa-alueilla, ja järven kunnostuksessa toteutettiin monipuolisesti kilpailun Laita hyvä kiertämään -teemaa.

Vesistöt ja ympäristö
yhdessä hyvään tilaan.
Lue lisää

Painokelpoinen kuva