Kunnostuskohteet kartoille

12.11.2018

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt yhteistyössä ProAgria Oulun VYYHTI II -hankkeen kanssa kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia uusia selainpohjaisia työkaluja vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön.

Esimerkkinäkymä VYYHTI - Vesistökunnostajan karttapalveluun. Karttapalvelussa on mahdollisuus valita näkyviin erilaisia paikkatietoon perustuvia aineistoja.

Työkalujen avulla paikallinen kunnostaja saa hyödyllistä tietoa, jota hän voi käyttää oman vesistönsä hoitotoimien suunnittelussa. Vesistökunnostajan karttapalvelusta löytyvät kätevästi muun muassa paikkatietoon sidottu suunnittelun tausta-aineisto ja sinne tallennetut, toteutetut vesienhoitotoimet.

Myös paikallisten toimijoiden vesistöjen eteen tekemä arvokas työ nousee esiin VYYHTI – Vesistökunnostustoimet -sovelluksessa, kun sinne kootaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tehtyjä kunnostushankkeita ja -esimerkkejä.

Hankkeen asiantuntijat toivovat aktiivista tutustumista sovelluksiin ja omien hoitokohteiden kirjaamista VYYHTI-vesistökunnostustoimiin. Kaikista VYYHTI-sovelluksista saa antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kunnostajan karttapalvelua kehitetään edelleen Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa vuosina 2019–2020.

Tutustu VYYHTI II -hankkeen kaikille avoimiin karttasovelluksiin.

VYYHTI – Vesistökunnostustoimet -pilottisovelluksen kautta pystytään tallettamaan vesistöjen tilan parantamiseen liittyviä kunnostustoimia. Sovellus myös auttaa kunnostuksista kiinnostuneita ihmisiä löytämään tietoa omien vesialueiden hoitotoimien suunnitteluun.

Sovelluksesta on käyttäjäkokemusten pohjalta pyritty muokkaamaan mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä. Yhteys VYYHTI – Vesistökunnostajan karttapalvelu -sovellukseen auttaa kunnostuskohteiden tutkimista katselupalvelussa.

VYYHTI – Vesistökunnostajan karttapalvelu -pilottisovellus on ollut käytössä keväästä 2016 lähtien ja sitä on muokattu hankkeen aikana saadun käyttäjäpalautteen mukaan. Karttapalveluun koottujen aineistojen selaaminen on helppoa, ja sen avulla saa taustatietoa omien vesistöjen hoitotoimien suunnittelua varten.

Karttapalvelun aineistojen kattavuus tekee katselupalvelusta tietopankin, jonka toimivuus on todettu Pohjois-Pohjanmaalla käytännölliseksi.

VALUE – valuma-alueen rajaustyökalu KM2 -testiversio perustuu apuaineistojen avulla virtausreiteiltään tarkennettuun ja paranneltuun Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmalliin. Testikäytössä oleva sovellus kattaa tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueet.

Valuma-alueen rajaustyökalun kehitystyön tavoitteena on ollut pilotoida työkalua, jota paikalliset kunnostustoimijat pystyisivät hyödyntämään vesiensuojelurakenteiden yleissuunnittelussa.

Lisätietoa

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Oulu

Riina RahkilaLue lisää

045 6578 717
riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi

Oulun Kalatalouskeskus / ProAgria Oulu

Jarmo TuukkanenLue lisää

045 6578 709
jarmo.tuukkanen@proagria.fi

Painokelpoiset kuvat