Kujalan tila Hailuodosta on Maistuva maaseutuyritys 2018

09.11.2018

Kujalan tila Hailuodosta on vuoden 2018 Maistuva maaseutuyritys Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa tunnustuksella esiin maaseudun yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen elämyksellisiä ja maistuvia ruokatuotteita lähialueen raaka-aineista sekä tekevät monipuolista yhteistyötä paikallisesti ja laajemmin.


– Tänä vuonna painotettiin lisäksi, että yritys kiinnittäisi huomiota ympäristöarvoihin, kestäviin valintoihin ja kiertotalouteen Maa- ja kotitalousnaisten Hyppää hyvän kierteeseen -teeman mukaisesti, yritysasiantuntija Arja Keränen kertoo.

Yrityksen valitsemiseksi järjestettiin avoin sähköinen kysely syys–lokakuussa. Ehdotuksia tuli kaikkiaan kuusi. Valitsijoina olivat Oulun Maa- ja kotitalousnaisten yritys-, ruoka- ja maisema-asiantuntijat.

Laidunnusta merenrantaniityillä

Kujalan tila tuottaa naudan lihaa, kasvattaa rypsiä ja viljoja omien tuotteiden raaka-aineiksi. Tilan karja laiduntaa kesät ranta- ja perinnebiotooppilaitumilla hoitaen ympäristöä ja maisemaa.

Merenrantaniittyjen laidunnus edistää uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilymistä. Avoin merenrantaniitty tarjoaa elinpaikkoja uhanalaisille lajeille kuten mustapyrstökuirille ja etelänsuosirrille.
Huolellisesti määritelty laidunpaine estää ylilaidunnuksen ja pitää ravinnetaseen negatiivisena.

Merenrantaniityn ravinteet sitoutuvat laiduneläinten kasvuun. Karjan jalostuksessa tärkeimpiä tavoitteita ovat helppohoitoinen ja terve karja. Tuotanto täyttää WWF:n ehdot luonnonlaidunlihalle. Hiilitasetaselaskelman mukaan tila on hiilinielu runsaan nurmiviljelyn ja luonnonlaitumien ansiosta.

Pohjois-Pohjanmaan Maistuva maaseutuyritys 2018 -kunniamaininnan julkistivat elintarvike- ja yritysasiantuntija Soila Hiltunen (vas.), yritysasiantuntija Arja Keränen ja toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala. Yrittäjä Timo Ranta osallistui tilaisuuteen etänä viime hetken esteen vuoksi.

Monipuolista yhteistyötä

Tilalla kunnioitetaan sukupolvien työtä ja paikallisuutta. Tuotannon brändit, Kujalan Herkku ja Kujalan tila, tekevät monipuolista yhteistyötä elintarviketukkujen, ravintoloiden ja kauppojen kanssa. Tilalla on tuotekehitysyhteistyötä useiden jalostajien kanssa.

Kuluttajille tuotteita on tarjolla vähittäis- ja tukkukauppojen ohella REKO-lähiruokapiirien kautta. Niitä käytetään myös raaka-aineina hailuotolaisessa Ravintola Luodossa, jossa on majoitustoimintaa ja myös tilan verkkokaupan noutopiste.

Tila osallistuu lisäksi aktiivisesti ja esittelee tuotteitaan myyntitapahtumissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tuotekehittely on asiakaslähtöistä ja vastausta kysyntään.

Kujalan Herkun perustana ovat Ritvan Herkun löökikastikkeet, joiden valmistus siirtyi Hailuotoon vuonna 2014. Kaikki tuotteet pyritään valmistamaan ilman lisäaineita mahdollisimman lähellä tuotetuista raaka-aineista.

– Kujalan tila on ennakkoluuloton ja aktiivinen yritystoiminnan kehittäjä Pohjois-Pohjanmaalla. Tila hyödyntää hyvin sosiaalista mediaa yrityskuvan luonnissa ja markkinoinnissa, huomioi ympäristön vaatimukset ja mahdollisuudet sekä huolehtii tuotantoeläinten hyvinvoinnista.

Lihantuotannon aiheuttama hiilijalanjälki huomioidaan ja sitä pyritään omalla toiminnalla minimoimaan.
Osa tilan tarvitsemasta energiasta tuotetaan aurinkosähköllä, valinnan tehneet asiantuntijat tiivistävät valintaperusteitaan.

Lisätietoa

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Arja KeränenLue lisää

040 7439731
arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi

Kujalan tila, Timo Ranta
040 505 9635, timo.ranta@kujalantila.fi
www.kujalantila.fi