Kolme kiinnostavaa kokonaisuutta - valitse mieleisesi tai vaikka kaikki!

Tarjoamme koulutusta kolmesta eri teemasta. Jokainen koulutuskokonaisuus sisältää teoriaosuudet ja runsaasti käytännön harjoituksia, joissa osallistujat pääsevät oppimaan tekemisen kautta ja saavat palautetta asiantuntijoilta.

1. Vastuullisen yrityksen brändi

Opetellaan yhdessä brändin perusteet teoriassa ja käytännössä. Kokonaisuuden suoritettuasi omaat hyvät perustaidot siitä, mitkä tekijät on oltava hyvin hoidettuna, jotta yrityksen ja koko toimialan vastuullista imagoa voidaan rakentaa.

Lue lisää...

2. Markkinoi verkostossa

Opetellaan kertomaan omasta yrityksestä eri tilanteissa ja eri välinein. Tavoitteena on tuoda lisää rohkeutta omaan viestintään, oppia toimimaan erilaissa vuorovaikutustilanteissa ja lisätä varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Lue lisää...

3. Viestit eri välinein

Koulutuskokonaisuuden painopiste on digitaalisen viestinnän välineiden käytön opettelussa. Teknisen toteutuksen lisäksi opetellaan huomioimaan sisällön laatu.

Lue lisää...

 

 

 
Pysy kärryillä!

Hankkeen ajankohtaiset tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös ProAgria Oulun Facebookissa ja Instagramissa. Koulutuksiin osallistuvat ovat myös tervetulleita hankkeen Facebook-ryhmään keskustelemaan ja jakamaan oivalluksiaan!

Lisätietoja