Karvakorvat työkaverina -hankkeen kotimaan opintomatka 12.-14.8.2019

Kotimaan opintomatkalla hankkeeseen osallistujat pääsivät tutustumaan kuuteen erilaiseen eläinavusteista toimintaa harjoittavaan yritykseen. Vierailukohteissa annettiin kattavat yritysesittelyt. Yritysvierailuiden aikana pohdittiin muun muassa millaista toimintaa yritykset tarjoavat, miten palvelut hinnoitellaan ja kuinka palveluita markkinoidaan. Tärkeänä teemana oli myös palveluiden ja johtamisen kehittäminen. Soulteamillä kuultiin yritysesittelyn lisäksi luento palvelumuotoilusta eläinavusteisessa toiminnassa.

Ensimmäinen vierailukohde oli Sievissä sijaitseva Isokummun Lammastila

Tilan pääelinkeino on lammastalous (liha, villa, maisemanhoito). Lisäksi tilalla on työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.Tilalla on neljä työntekijää. Työtoiminnan vastuuhenkilönä on ulkopuolinen psykiatri.

Työtoiminta alkoi hankkeella, jonka puitteissa kehitysvammainen asiakas kävi toiminnassa 1 pv/vkk ohjaajansa kanssa. Sen jälkeen tilalla on käynyt laskutettavia asiakkaita alkaen vuodesta 2015.

Tilalla on työtoimintaa neljänä päivänä viikossa. Kiireisimpänä päivänä 9 asiakasta, mikä maksimi. Asiakkaat ovat hyvin eri tasoisia: osa kykenee käyttämään vähän koneita, osa kulkee lähinnä mukana. Asiakkaat ovat klo 9 – 14.10 tilalla. Jokaisella asiakkaalla on oma hoitosuunnitelma ja vaihteleva määrä päiviä viikossa.

Seuraava vierailukohde oli luomutila Purola Farm Saarijärvellä. Purola Farm on vuonna 2010 perustettu perheyritys. Tilalla tarjoaa mm. majoitusta, TYKY-, kokous- ja juhlapalveluja ympäri vuoden. Tilalla harjoitetaan myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tilan toiminnassa ovat alusta asti olleet mukana islanninhevoset. Niiden lisäksi tilalta löytyy yksi minishettis ja yksi miniatyyrihevonen. Tilalla on ratsastuskoulutoimintaa, vaelluksia, leiritoimintaa ja heppakerhotoimintaa. Tila tekee Pelastakaa Lapset ry:n kanssa yhteistyötä viikonloppuleirien muodossa. Leireillä käy erityislapsia. Viikonloppuleireillä hoidetaan, ruokitaan, ratsastetaan ja maastakäsitellään hevosia.

Erityisryhmien lisäksi tilalla tarjotaan asiakasryhmien tarpeisiin räätälöityjä vaelluksia ja viikonloppuleirejä esimerkiksi hyvinvointiteemalla.

Matka jatkui kohti etelää. Seuraavana vierailukohteena oli hollolalainen Ravuri Oy.

Ravuri Oy:lla on kaksi asumisyksikköä ja kaksi päivätoimintayksikköä. Toinen päivätoimintayksikkö on esteetön. Yrityksen Kiikun tallin päivätoiminnassa on 30 asiakaspaikkaa.Toisessa päivätoimintapaikassa Uskilan koululla on 40 paikkaa. Asiakkaat käyvät päivätoiminnassa keskimäärin 4-5 päivää viikossa. Osa voi käydä kahtena päivänä.

Kiikun tallilla on 20 ravihevosta. Osa päivätoiminnan asiakkaista pystyy tekemään tallilla hoitotehtäviä, kuten pesemään hevosia, ottamaan loimia pois ja niin edelleen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua heinien ja vesien viemistä, aitojen korjausta ja vuohien sekä kanojen hoitoa. Jokaisella päivätoiminnan asiakkaalla on oma nimikkohevonen. Hevosten menestystä seurataan ja tehdään retkiä Lahden raviradalle Jokimaalle. Varsinaiseen hevosten valmennustyöhön on oma henkilöstönsä.

Päivätoimintaan kuuluu myös keittiötehtäviä Uskilan koululla, marjojen poimintaa ynnä muuta arkista puuhaa.

Neljäs vierailukohde oli Sampolan tila Nummilla 

Sampolan tilalla tarjotaan eläinavusteista toimintaa, maatilatoimintaa kuntoutujille, talutusratsastusta ja / tai kärryajelua ja tilavierailuja erilaisille ryhmille. Lisäksi tila tarjoaa ystäväeläintoimintaa vanhainkodeissa, kerhoissa ja päiväkodeissa. Tilalta saa myös elämyspalveluita, kuten vaelluksia tilan metsiin, veneilyä, melontaa ja kalastusta.

Seuraavaksi keula kääntyi kohti Läyliäistä Soulteamin toimintaan tutustumaan.

Soulteam tarjoaa eläinavusteinen psykoterapiaa, työnohjausta, vuorovaikutusvalmennusta, johtamisvalmennuksia jne. Yrityksen toimintafilosofia perustuu akateeminen taustaan ja perustaan yhdistettynä kokemukselliseen oppimiseen. Toiminnassa keskitytään vuorovaikutukseen, pääasiassa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Asiakkaat ovat maksukykyisiä, yleensä korkeasti koulutettuja, sisällöllisesti laadukasta koulutusta haluavia.

Tuotteet:

SEAL: SoulTeamEquineAssistedLearning

  • vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutukset
  • 7 laatua
  • polyvagaalinen teoria hevosavusteisen työn perustana

Viikonloppuintensiivit

  • Psykologisen turvallisuuden intensiivit
  • Parisuhdevalmennus
  • Apua uupumiseen

EKD-metodi hevostaitokoulutukset

  • ryhmävalmennukset
  • henkilökohtaiset hevostaitotunnit

Psykoterapia

  • hevosavusteinen psykoterapia

Matka päättyi Martinkylään. Aikatallilla Martinkylässä tarjotaan ratsastuskoulutoimintaa: ratsastus- ja ajotunteja, kursseja, teemapäiviä, päiväleirejä, ponisynttäreitä ja poikien seikkailupäiviä. Lisäksi tallilla on sosiaalipedagogista toimintaa, jonka asiakkaisiin kuuluu erityisryhmiä, yksilöohjauksia, koululuokkia sekä lyhyitä arviointikäyntejä esim. lastensuojelun asiakkaita.

Toimintakulttuuri perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen – näkyväksi tekemistä – jokaisen mukaan ottamista ja hyväksymistä.

Toiminnan arvoja ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys, osallisuus ja dialogisuus.