Kosteikon perustaminen

Linkkejä erilaisiin kosteikko-aiheisiin sivustoihin ja materiaaleihin.

Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa koottua ja tuotettua tietoa kosteikoista ja niiden perustamisesta sekä hankkeen mallikosteikkojen esittelyt  http://kosteikko.fi/  Lue myös Riistakosteikko-opas

WWF:n sivuilla tietoa kosteikoista, niiden perustamisesta ja kosteikkoesimerkkejä  http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kosteikot/

sekä Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä

Maaseutuvirasto: Ympäristötuet yhdistyksille ohjelmakaudella 2007-2013

Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen perustamisesta ja hoidosta  https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoagro_maisema/

Kosteikkosuunnittelijoita Pohjois-Pohjanmaalla v 2011  https://www.proagriaoulu.fi/files/ymparistoagro/toukokuu_2011_-_kosteikkosuunnitelmien_tekijoita_2011.pdf

 

Videoita

Metsästäjäliitto, Kosteikkojen perustaminen osat 1 ja 2

http://www.youtube.com/watch?v=AyaUZIva0EE

http://www.youtube.com/watch?v=k1GoHLtKY70

                                                                                                                                                                                                      Ympäristöakatemia                                                                                                                                                         Kosteikkojen monihyödyt http://www.youtube.com/watch?v=4prGszt5P8w

 
ProAgria Pohjois-Karjala, Tieto liikkeelle ja RAE -Ravinnehävikit euroiksi -hankkeiden kosteikkoretki 5.6.2012 Liperissä ja Polvijärvellä