Kosteikkowebinaari

25.11.2021

Klo 12-15, teams-yhteydellä

Keväällä 2021 moni viljelijä osoitti kiinnostusta maatalousalueiden vesienhoidon tehostamiseen kosteikkojen kautta. Nyt on hyvä hetki kuulla Pohjois-Pohjanmaan kosteikkokuulumiset ja aloittaa oman kosteikkohankkeen suunnittelutyöt.

12.00 Ympäristöviisas viljelijä -hanke toivottaa tervetulleeksi

12.10 Monivaikutteiset kosteikot valuma-aluetason suunnittelussa,
Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset

12.30 Katsaus Metsäkeskuksen vesiensuojeluhankkeisiin,
Ville Koukkari, Suomen Metsäkeskus

12.45 Tehokas ja toimiva kuivatus on viljelyn kulmakivi,
Markus Sikkilä, Maveplan

13.15 Vinkkejä kaksitasouoman ja tulvatasanteen perustamiseen,
Pasi Valkama, Suomen Ympäristökeskus

13.45 Esimerkkejä SOTKA-kosteikoista,
Holtti Hakonen, Suomen Riistakeskus

14.05 Rahoitusnäkymät maatalouden valuma-aluetason vesienhoitoon,
Heli Ronkainen ja Jaana Rääpysjärvi, Pohjois-Pohjanmaan ELY

14.25 Katsaus kosteikkojen patolaitteisiin ja niiden asentamiseen vesiensuojelurakenteisiin,
Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

14.55 Loppuyhteenveto

15.00 Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuuden järjestää Ympäristoviisas viljelijä -hanke. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

 

 

Ilmoittautumiset 23.11.2021 mennessä
Lisätietoa

 

Maarit Satomaa

Maisema- ja ympäristöasiantuntija

ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset