• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » MaitoLiideri » Kohti onnistunutta rekrytointia
 • 12.04.2018

  Kohti onnistunutta rekrytointia

  Maatilat ovat siirtymässä pikkuhiljaa perheen työpaikasta työnantajiksi. Yhä useampi maanviljelijä on sen päätöksen edessä, että palkatako työntekijä vai ei.

  Rekrytoinnin äärelle kokoonnuttiin MaitoLiideri-hankkeen Rekryryminöissä Haapavedellä henkilöstöasiantuntija Niina Koposen johdolla.

  Työntekijän palkkaamiseen on useita vaihtoehtoja. Suoran työsopimussuhteen lisäksi työpanos voidaan ostaa esimerkiksi yrittäjältä, vuokrata työntekijä henkilöstöpalveluyrityksestä tai perustaa renkirinki.

  Yrittäjinä toimivat työntekijät ovat melko huoleton ratkaisu palvelun ostavalle maatilalle. Yrittäjänä työskentelevä on usein hyvin motivoitunut ja toimii yrittäjämäisellä otteella. Tässä tapauksessa palvelun ostajaa eivät sido työnantajan velvollisuudet.

  Työpanosta ei kuitenkaan aina ole mahdollista ostaa yrittäjältä. Henkilöstön vuokraus on maatalousalalla hyvin vähäistä eikä palvelua oikein ole tarjolla. Työntekijän palkkaaminen on aina riski ja voi aiheuttaa pahimmillaan harmaita hiuksia, mutta parhaimmillaan se voi olla yrityksen pelastus. Miten rekrytoinnissa sitten onnistutaan?

  Mitä pitää ottaa huomioon?

  Kaikkein tärkeintä on hyvä suunnittelu, jolla varmistetaan, että kaikki olennaiset asiat on huomioitu. Työntekijän palkkaaminen vaatii taloudellisia panoksia. Suunnitteluvaiheessa tulee muistaa, että työntekijälle maksettava palkka ei ole ainoa kustannus, vaan lisäksi joudutaan maksamaan muita henkilöstökuluja.

  Työntekijä voi myös sairastua tai jäädä perhevapaalle. Nämä aiheuttavat työnantajalle lisäkuluja. Työnantajan on myös järjestettävä työntekijälle työterveyshuolto.

  Työntekijää palkatessa tulee työnkuva olla selvillä. Työntekijän sitouttamisen kannalta on tärkeää, että töitä on tarjolla ympäri vuoden. Tässä voi auttaa ”renkirinki”, jolloin useampi tila yhdessä työllistää yhden työntekijän. Kun työntekijä tulee ensimmäisenä päivänä töihin, on työnantajalla oltava selvä kuva hänen työtehtävistään.

  Työntekijä on investointi

  Työntekijän palkkaaminen ja perehdyttäminen on investointi. Hyvin perehdytetty työntekijä, jolla on selkeä työnkuva, on tämän panostuksen arvoinen. Ihmiset ovat erilaisia, ja työntekijää etsittäessä on hyvä miettiä, millaista henkilöä tarvitaan.

  Huolellinen rekrytointi varmistaa, että investointi onnistuu. Rekrytointia varten tulee varata aikaa viikko, jotta oikeasti on mahdollisuus perehtyä asiaan tarpeeksi hyvin. Jos rekrytointiin ryhtyy pahimpaan sesonkiaikaan, ovat riskit virhevalintaan todella suuret. Tarvittaessa rekrytoinnin voi ulkoistaa siihen erikoistuneille yrityksille.

  On hyvä muistaa, että monet taidot ja työn tekeminen on mahdollista oppia nopeastikin, mutta asennetta on vaikeampi muuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota työnhakijan ”jalkaterien asentoon” kuin osaamiseen. Joskus voi olla hyvä kysyä suosituksia aiemmilta työnantajilta. Siihen on kuitenkin aina saatava lupa työnhakijalta.

  Koeajalla on hyvä teettää työntekijällä myös haasteellisempia töitä. Niistä selviäminen kertoo paljon työntekijän kyvykkyydestä.

  Kuuden koon esimiestaidot

  Työntekijän sitouttaminen vaatii esimiestyötä. Hyvä esimies saa työntekijän viihtymään ja työskentelemään tehokkaasti. Maatilalla yrittäjä on yleensä yhtä aikaa työnantaja, johtaja ja esimies. Nämä eivät kuitenkaan ole synonyymeja.

  Joissain tapauksissa voi olla perusteltua, että esimies ja johtaja ovat eri henkilöt. Johtaja asettaa tavoitteet ja esimies johtaa työtä, jolla tavoitteet saavutetaan. Esimiehen tehtävä on luoda  työympäristö, jossa tehokas työntekeminen on mahdollista. Tärkeimmät esimiestaidot voidaan tiivistää kuuteen koohon: Kuuntele, Kiitä, Kannusta, Kunnioita, Kysy ja Kerro.

  Vaikka rekrytointiin liittyy paljon huomioon otettavia asioita ja kustannuksia, se on usein iso ja tärkeä askel yritykselle. Rutiinitöiden siirtäminen työntekijälle vapauttaa yrittäjän aikaa tilan johtamiseen. Kehittyvän tilan johtajalla on oltava aikaa suunnitella ja johtaa. Sitä ei voi tehdä muiden töiden lomassa.

  Jos työntekijän palkkaamiseen liittyvät asiat tuntuvat vaikeilta ja kynnys korkealta, kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Palkanmaksun voi ulkoistaa tilitoimistolle, joka huolehtii lain kirjaimen täyttymisen palkanmaksun osalta. Myös rekrytointiin on mahdollista saada apua.

  Teksti ja kuvat:

  Petri KoivistoLue lisää

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Työnantajan tsekkilista:
  • Työsopimus (kirjallinen)
  • Vakuutukset
  • Toimenkuva ja tehtäväjärjestelyt
  • Perehdytys
  • Työnjohto (suorite)
  • Esimiestyö (henkinen)
  • Palkanmaksu
  • Työterveyshuolto

  Yhdistämme talouden
  ja tuotannon.
  Lue lisää.

  MaitoLiideri tsemppaa
  farmia firmaksi.
  Lue lisää!


  Etsitkö tilitoimistoa, joka tuntee maatilan ja maaseutuyrityksen toimintaympäristön?
  LUE LISÄÄ