• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » VYYHTI II » Kohdekohtaiset suunnitelmat
  • Kohdekohtaiset suunnitelmat

    Metsäkeskuksen laatimat kohdekohtaiset suunnitelmat

    Panumajärven vesienhoitohanke, Pudasjärvi
    Lautakodanojan luonnonhoitohanke, Ii
    Kirnulanoja 1 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
    Kirnulanoja 2 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
    Kalimenojan vesienhoitohanke, Oulu
    Vehkakorven luonnonhoitohanke, Temmes/ Tyrnävä
    Röhmönojan luonnonhoitohanke, Tyrnävä
    Vuotungin luonnonhoitohanke, Kuusamo
    Vähäjärvi - Myllyojan luonnonhoitohanke, Ii

    Syyskuu 2018

    Vesinevanojan luonnonmukainen peruskuivatus, Siikajoki
    Vesinevan kanava
    Vesinevanoja suunnitelma
    Vesinevanoja kaivuupuolet
    Vesinevanoja perkaussuunnitelma
    Vesinevanoja ojitusilmoitus
    Kustannusarvio
    Vesinevanojan perkaus -peltojen ja metsäalueiden huomioiminen suunnittelussa

    Elokuu 2018

    Piipsjärven niittosuunnitelma, Oulainen
    Suunnitelmateksti
    Sijaintikartta
    Suunnitelmakartta

    Piipsanjoen Pottuniemi virtavesikunnostussuunnitelma, Oulainen

    Kurjenojan kuivatussuunnitelman ja kosteikon arvio, Oulainen

    Huhtikuu 2018

    Naatikkajoen kunnostus Kuusamossa

     

    Tammikuu 2018

    Lamujoen inventointiraportti

    Kärsämäenjoen inventointiraportti

    Pirnesjärven verkkokoekalastusraportti

     

    Joulukuu 2017

    Härönjärven kunnostuksen esiselvitys, Kalajoki

    Kurjenjoen maastokatselmus, Kuusamo

    Halmuniemen osasuunnitelma, Pulkkila

    Sarakylän maastokatselmus, Pudasjärvi

    Syyskuu 2017

    Vihannin Kuuhkamonnevan Drone valuma-aluekuvaus ja lyhennelmä Viivi Karppisen opinnäytetyöstä, Raahe

    Kesäkuu 2016

    Maatalousluonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ympäristösopimussuunnitelma, Siikalatva