• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Kohdekohtaiset suunnitelmat
 • Kohdekohtaiset suunnitelmat

  Metsäkeskuksen laatimat kohdekohtaiset suunnitelmat

  Panumajärven vesienhoitohanke, Pudasjärvi
  Lautakodanojan luonnonhoitohanke, Ii
  Kirnulanoja 1 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
  Kirnulanoja 2 vesienhoitohanke, Pyhäjoki
  Kalimenojan vesienhoitohanke, Oulu
  Vehkakorven luonnonhoitohanke, Temmes/ Tyrnävä
  Röhmönojan luonnonhoitohanke, Tyrnävä
  Vuotungin luonnonhoitohanke, Kuusamo
  Vähäjärvi - Myllyojan luonnonhoitohanke, Ii

  Syyskuu 2018

  Vesinevanojan luonnonmukainen peruskuivatus, Siikajoki
  Vesinevan kanava
  Vesinevanoja suunnitelma
  Vesinevanoja kaivuupuolet
  Vesinevanoja perkaussuunnitelma
  Vesinevanoja ojitusilmoitus
  Kustannusarvio
  Vesinevanojan perkaus -peltojen ja metsäalueiden huomioiminen suunnittelussa

  Elokuu 2018

  Piipsjärven niittosuunnitelma, Oulainen
  Suunnitelmateksti
  Sijaintikartta
  Suunnitelmakartta

  Piipsanjoen Pottuniemi virtavesikunnostussuunnitelma, Oulainen

  Kurjenojan kuivatussuunnitelman ja kosteikon arvio, Oulainen

  Huhtikuu 2018

  Naatikkajoen kunnostus Kuusamossa

   

  Tammikuu 2018

  Lamujoen inventointiraportti

  Kärsämäenjoen inventointiraportti

  Pirnesjärven verkkokoekalastusraportti

   

  Joulukuu 2017

  Härönjärven kunnostuksen esiselvitys, Kalajoki

  Kurjenjoen maastokatselmus, Kuusamo

  Halmuniemen osasuunnitelma, Pulkkila

  Sarakylän maastokatselmus, Pudasjärvi

  Syyskuu 2017

  Vihannin Kuuhkamonnevan Drone valuma-aluekuvaus ja lyhennelmä Viivi Karppisen opinnäytetyöstä, Raahe

  Kesäkuu 2016

  Maatalousluonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ympäristösopimussuunnitelma, Siikalatva