Kiertotalous

Biotaloudessa on tavoitteena noudattaa myös kiertotalouden periaatteita. Kiertotaloudessa pyritään hyödyntämään tuotteen koko elinkaari, eli pyritään säästämään luonnonvaroja ja hyödyntämään materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä pyritään tekemään uudelleen uusia tuotteita. Kiertotalous voi myös olla aineettomien arvojen esiin nostamista ja tuotteiden korvaamista palveluilla. Kiertotaloudessa pyritään ottamaan kaikki tuotannosta syntyvät ravinteet ja energia hyötykäyttöön eikä valumina ympäristöön. Tästä yksi esimerkki on eloperäisten jätteiden biokaasutus energiaksi ja ravinteiksi. Katso myös kohta Biokaasu. 

 

Oulun Seudun Leaderin alueelta

Laitakarin kala Oy, Martinniemi (Oulu) Artikkeli Forum24-lehdessä 

 

Muilta alueilta

Palopuron agroekologinen symbioosi, Hyvinkää
blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/ ja knehtilantila.fi/ 

Oulun jätehuollon biokaasutankkausasema oulunjatehuolto.fi/biokaasutankkaamo-ruskoon/

Biometa Finland Oy, Oulu www.biometa.fi ja www.proagriaoulu.fi/fi/rahoitusta-bio-ja-kiertotalouteen/

Sybimar Oy, Uusikaupunki www.sybimar.fi/ 

SoilFood, Helsinki www.soilfood.fi/

Betulium, Espoo betulium.com/