Pontevalla ponnistuksella liikkeelle – Muisteluita MaitoManageri-hankkeen Kick Off -tilaisuudesta

MaitoManageri-hankkeeseen sitoutuneet yrittäjät tapasivat ensimmäisen kerran marras-joulukuun vaihteessa Kalajoen Kylpylähotelli Sanissa. Tapaaminen oli kaksipäiväinen.

Yrittäjät valmistautuivat Kick Offiin vastaamalla kahteen etukäteistehtävään:

Minä olen, sinä olet…

Päivä alkoi perinteisellä projektiesittelyllä, jossa esiteltiin Johtaminen ja johtajuus-kyselyn yleiset tulokset. Sen jälkeen aloitimme tutustumisen toisiimme ihmisinä, erilaisina persoonina. Tämä tapahtui Voima Valmennus Oy:n toimitusjohtajan ja valmentajan Anu Aution johdolla. Anu esitti havainnollisesti osallistujille, kuinka erilaiset ihmistyypit voidaan jakaa neljään eri pääkategoriaan eli väreihin. Kun omat analyysit jaettiin, managerilaisten matka kohti ihmisten johtamisen maailmaa alkoi.

[Insights-analyysin persoonallisuustyypit. Millainen ihminen sinä pääsääntöisesti olet? Millainen persoona työntekijäsi on? (www.voimavalmennus.fi 2.5.2016)]
 

Kun yrityskoko kasvaa, ihmissuhdetaitojen merkitys korostuu

Kun yritykseen palkkaa ensimmäistä kertaa ulkopuolisen työntekijän, on tärkeää ymmärtää ihmismieltä
ja erilaisia tapoja reagoida samoihin asioihin. Päivässä teimme tehtäviä, joiden tarkoitus oli herätellä meitä huomaamaan erilaisuutemme. Yrityskoon kasvaessa ihmissuhdetaitojen ja keskustelun merkitys korostuu
– vaikka pelattaisiinkin edelleen oman perheen kesken.
 

Tavoitteet auttavat meitä ponnistamaan pidemmälle

Toinen päivä alkoi oman tilakokonaisuuden esittelemisellä. Tehtävänä oli piirtää oma yritys suurelle post it-lapulle. Hyvin toimivat ja
kehitettävät asiat nostettiin esille ja
tilakuva esitettiin manageriporukalle. Yrityksen 
tavoitetta hahmoteltiin aurinkona tilakuvan ylle.

Toni Nieminen puhui päivän päätteeksi tavoitteiden asettamisen merkityksestä. Haaveet, unelmat ja päämäärät saavat meidät kaikki ponnistamaan pidemmälle. Ilman kiintopistettä on helposti tuuliajolla
– niin urheilussa, elämässä kuin yritystoiminnassakin.

 

        

Lisätiedot:

projektivastaava
Heta Jauhiainen
puh. 045 657 8704
heta.jauhiainen(at)proagria.fi

terveydenhuoltoeläinlääkäri
Virpi Kurkela
puh. 040 519 2283
virpi.kurkela(at)proagria.fi

kotieläinagrologi (AMK)
Tiina Karlström
puh. 040 513 3241
tiina.karlstrom(at)proagria.fi