Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta -hankkeen keittiöpäivä

Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta -hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä luomuperunanviljelijöiden ja ammattikeittiöiden välistä vuorovaikutusta. Muhoksella Koivikossa 17.10.2017 järjestettiin ammattikeittiöiden henkilöstölle ja viljelijöille suunnattu Luomupotusta potkua puhvettiin -tilaisuus yhteistyössä Oulunseudun ammattiopiston (OSAO) kokkiopiskelijoiden ja opettajien kanssa. Opiskelijat valmistivat luomuperunasta monipuoliset tarjottavat kahvitarjoiluun ja järjestivät luomuperunamaistiaiset. Tavoitteena oli järjestää vastaava tilaisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa Kärsämäellä, mutta se peruuntui vähäisten ilmoittautumisten vuoksi.

Keittiöpäivän esityksissä tuli esille luomutuotteiden kysynnän nouseva trendi niin maailmalla kuin meillä Suomessa. Luomuperunan osalta ammattikeittiöt toivoisivat helposti saatavilla olevia jatkojalostettuja hinnaltaan kilpailukykyisiä luomuperunoita. Luomuperunoiden parempi maittavuus näyttää myös vähentävän hävikkiä. Ruokalista suunnittelulla voidaan vaikuttaa aterian kokonaishintaan. Luomuperunan viljelyssä satotasot ovat alhaisemmat kuin normaaliviljelyssä, perunan kilohinta on korkeampi verrattuna normaaliperunan hintaan.

Luomuperunan viljelijä Mikko Karjula kertoi luomuperunan viljelyn haasteista.

Luomuperunamaistiaisissa arvioitiin keittämällä kypsennetyistä luomuperunoista kaksi lajiketta kustakin kiinteistä, yleis- ja jauhoisista perunoista. Kiinteistä lajikkeista olivat maisteltavana Golomba ja Gala, yleisperunoista Marabel ja Jessica ja jauhoisista Privileg ja Opera. Perunoiden ominaisuuksista arvioitiin rakenne, maku ja väri. Arviointiasteikko oli 1-3. Perunoiden väri arvioitiin keskiarvona kaikissa perunoissa arvosanalla 2. Sen sijaan perunoiden rakenteessa ja maussa löytyi eroja eri lajikkeiden välillä. Kiinteistä perunoista Gala (rakenne 3 ja maku 2,5) arvioitiin maun ja rakenteen osalta Colombaa (rakenne 2, maku 2) paremmaksi. Yleisperunoista Jessica (rakenne 2,5 ja maku 3) sai paremmat pisteet kuin Marabel (rakenne 2, maku 2). Jauhoisista perunoista Opera sai rakenteesta 3 ja Privileg 2 pistettä. Mausta Opera ja Privileg saivat kumpikin 2,5 pistettä. Kaikkia lajikkeita vertailtaessa Jessica sai mausta parhaat pisteet, rakenteen osalta parhaat pisteet saivat Gala ja Opera. Yksikään maistelluista perunoista ei saanut rakenteesta, mausta tai väristä arvosanaa 1.

Tutustu myös päivän aineistoon.