Kasvinsuojelu

Alla lisätietoa hukkakaurasta sekä integroidusta kasvinsuojelusta.

Hukkakaura

Hukkakaura on tehokkaasti lisääntyvänä rikkakasvina paikoin jo ongelma. Sen torjunnassa tarkkailu ja havainnointi ovat kaiken perusta. Torjuntatoimiin on parasta tarttua heti, kun ensimmäinen yksilö on havaittu.

Hukkakauran torjunta:
Hukkakauran_torjunnassa_tarkkailu_on_kaiken_perusta. 2013.pdf

Hukkakauran torjuntaa Tuomikoskella:
Hukkakaurakatsaus.2014.pdf

Integroitu kasvinsuojelu ja vesistörajat

Integroidulla kasvinsuojelulla (integrated pest management) edistetään kestävää kasvinsuojelua. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, joita kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien tulee noudattaa 1.1.2014 lähtien Integroidussa kasvinsuojelussa yhdistellään monipuolisesti erilaisia torjuntamenetelmiä. Monille viljelijöille osa IPM:n periaatteista on jo ennestään tuttuja. Tarkoitus on, että rutiininomaisesta kasvinsuojelusta luovutaan ja torjuntamenetelmät tehdään aina havaitun tarpeen mukaan.

Ipm_ja_vesistorajat. 2014.pdf