Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Kasvinsuojelu

Alla lisätietoa hukkakaurasta sekä integroidusta kasvinsuojelusta. 
 

Hukkakaura

Hukkakaura on tehokkaasti lisääntyvänä rikkakasvina paikoin jo ongelma. Sen torjunnassa tarkkailu ja havainnointi ovat kaiken perusta. Torjuntatoimiin on parasta tarttua heti, kun ensimmäinen yksilö on havaittu. 

Hukkakauran torjunta:
Hukkakauran_torjunnassa_tarkkailu_on_kaiken_perusta. 2013.pdf

Hukkakauran torjuntaa Tuomikoskella:
Hukkakaurakatsaus.2014.pdf
 

Integroitu kasvinsuojelu ja vesistörajat

Integroidulla kasvinsuojelulla (integrated pest management) edistetään kestävää kasvinsuojelua. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, joita kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien tulee noudattaa 1.1.2014 lähtien Integroidussa kasvinsuojelussa yhdistellään monipuolisesti erilaisia torjuntamenetelmiä. Monille viljelijöille osa IPM:n periaatteista on jo ennestään tuttuja. Tarkoitus on, että rutiininomaisesta kasvinsuojelusta luovutaan ja torjuntamenetelmät tehdään aina havaitun tarpeen mukaan.

Ipm_ja_vesistorajat. 2014.pdf