Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Kasvihuonepäästöjen vaikutus maanviljelyyn

Kasvihuonepäästöt nostavat maapallon keskilämpötilaa. Keskilämpötilan nousu vaikuttaa myös Suomen maatalouden harjoittamiseen. (Torsti M. 2009)

Ilmaston lämpenemisen arvioituja vaikutuksia maanviljelyyn ovat (Torsti M. 2009):

  • Kylvö aikaistuu, mutta kasvin hyödynnettävissä olevan lämpösumman ei odoteta kasvavan huomattavasti.
  • Ääriolosuhteet kasvavat. Hallaa esiintyy alkuvuodesta enemmän, kesän kuivuus sekä syyssateet heikentävät satotasoa. Rankkasateet voivat lisätä myös tulvimista.
  • Kasvien talvehtimisolot muuttuvat. Leudot talvet voivat aiheuttaa pakkasvauriota monivuotisille viljelykasveille.
  • Viljelyalueet muuttuvat. Pidemmän kasvukauden omaavien kasvien viljely voi onnistua myös pohjoisessa. Ruis ja syysvehnä voivat nousta tärkeiksi viljelykasveiksi.
  • Kasvitaudit ja rikkakasvit voivat lisääntyä. Lämpenevä talvi edesauttaa haitallisia kasvitauteja selviämään talven yli.
  • Ilmaston lämpeneminen antaa edellytykset satotason kasvuun.