Kasvihuonepäästöjen vaikutus maanviljelyyn

Kasvihuonepäästöt nostavat maapallon keskilämpötilaa. Keskilämpötilan nousu vaikuttaa myös Suomen maatalouden harjoittamiseen. (Torsti M. 2009)

Ilmaston lämpenemisen arvioituja vaikutuksia maanviljelyyn ovat (Torsti M. 2009):

  • Kylvö aikaistuu, mutta kasvin hyödynnettävissä olevan lämpösumman ei odoteta kasvavan huomattavasti.
  • Ääriolosuhteet kasvavat. Hallaa esiintyy alkuvuodesta enemmän, kesän kuivuus sekä syyssateet heikentävät satotasoa. Rankkasateet voivat lisätä myös tulvimista.
  • Kasvien talvehtimisolot muuttuvat. Leudot talvet voivat aiheuttaa pakkasvauriota monivuotisille viljelykasveille.
  • Viljelyalueet muuttuvat. Pidemmän kasvukauden omaavien kasvien viljely voi onnistua myös pohjoisessa. Ruis ja syysvehnä voivat nousta tärkeiksi viljelykasveiksi.
  • Kasvitaudit ja rikkakasvit voivat lisääntyä. Lämpenevä talvi edesauttaa haitallisia kasvitauteja selviämään talven yli.
  • Ilmaston lämpeneminen antaa edellytykset satotason kasvuun.