Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen maataloudessa

Globaalisti on ennustettu että maapallon ihmismäärä kasvaa huomattavasti ja tällöin maatalouden olisi tuotettava enemmän ruokaa suuremmalle ihmismäärälle. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä maatalouden osuus koko kasvihuonepäästöistä tulee nousemaan kolmasosaan. Tulevaisuudessa maatalous tulee kohtamaan haasteita ilmaston lämpenemisen takia sekä kasvihuonepäästöjen vähentämisen seurauksena. (Euroopan komissio 2011)

Käytännössä maatiloilla kasvihuonepäästöjen vähentäminen tulisi tapahtumaan (Euroopan komissio 2011):

  • ravinteiden maksimaalisella hyödyntämisellä,
  • lannan käsittelyä tehostamalla sekä hyödyntämällä lantaa täysimääräisesti,
  • tuottavuuden parantamisella eli satotasoa ja eläinten tuottavuutta nostamalla sekä
  • typpeä sitovien kasvien viljelyllä jolloin tarvitaan vähemmän keinotekoista lannoitetta.