Kasvihuonepäästöjen vähentäminen maataloudessa

Globaalisti on ennustettu että maapallon ihmismäärä kasvaa huomattavasti ja tällöin maatalouden olisi tuotettava enemmän ruokaa suuremmalle ihmismäärälle. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä maatalouden osuus koko kasvihuonepäästöistä tulee nousemaan kolmasosaan. Tulevaisuudessa maatalous tulee kohtamaan haasteita ilmaston lämpenemisen takia sekä kasvihuonepäästöjen vähentämisen seurauksena. (Euroopan komissio 2011)

Käytännössä maatiloilla kasvihuonepäästöjen vähentäminen tulisi tapahtumaan (Euroopan komissio 2011):

  • ravinteiden maksimaalisella hyödyntämisellä,
  • lannan käsittelyä tehostamalla sekä hyödyntämällä lantaa täysimääräisesti,
  • tuottavuuden parantamisella eli satotasoa ja eläinten tuottavuutta nostamalla sekä
  • typpeä sitovien kasvien viljelyllä jolloin tarvitaan vähemmän keinotekoista lannoitetta.