• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Karvakorvat työkaverina
 • Karvakorvat työkaverina

  Karvakorvat työkaverina -hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavan viiden yrityksen yritysryhmähanke 1.11.2018 - 31.12.2021.

  Hankkeen päätavoitteet

  • uusien luonto- ja eläinavusteisten palvelujen kehittäminen
  • koulutuksen ja osaamisen lisääminen
  • verkostoituminen alan yritysten ja sidosryhmien kanssa
  • eläinavusteisen toiminnan tunnetuksi tekeminen
  • yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden parantaminen.

  Yhteiset ja yrityskohtaiset kehittämistoimet on valittu yrittäjien tarpeista lähtien. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapaamisia ja opintomatkoja, joiden tavoitteena on vertaisoppiminen sekä yhteistyömallien ja kumppanuuksien kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

  Hankkeessa ovat mukana seuraavat yritykset: