• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Karvakorvat työkaverina » Hankkeen toimintaa » Karvakorvat työkaverina Webinaari: Hyvinvointipalvelun tuotteistaminen
  • Webinaari: Hyvinvointipalvelun tuotteistaminen

    Karvakorvat työkaverina -yritysryhmähankkeen toimijoille 20.3.2019 järjestetyssä webinaarissa kuultiin hyvinvointipalveluiden tuotteistamisesta asiakkaiden edustajien, yhdistysten, järjestöjen, omaisten, yksityisen/julkisen sektorin toimijoiden näkökulmasta – mitä he odottavat eläinavusteisilta palveluilta.

    Webinaarissa kuultiin Oulun seudun Mielenterveysseuran, Oulun Seudun Muistiyhdistyksen, Hyvän mielen talon sekä Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n puheenvuorot.

    Yritysryhmässä pohdittiin ja ideoitiin palveluiden markkinointia, kohderyhmää ja tuoteideoita. Esiin nousi huomioitavia asioita tuotteen sisältöön liittyen, kuten turvallisuuden ja esteettömyyden huomioimiseen sekä asiakkaiden lähtötason tunnistamiseen. Myös kehittämisideoita sekä haasteita tunnistettiin yhdessä.