• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Karvakorvat työkaverina » Hankkeen toimintaa » Karvakorvat työkaverina Työpaja: Hyvinvointipalvelun tuotteistaminen
  • Työpaja: Hyvinvointipalvelun tuotteistaminen

    Karvakorvat työkaverina -yritysryhmähankkeen toimijoille järjestettiin 28.3.2019 terminologia-työpaja, jossa kuultiin tarkemmin mitä eläinavusteinen toiminta tarkoittaa ja mitä on terapia, sosiaalipedagoginen toiminta, eläin/maatila-avusteinen kuntouttava työtoiminta, päivätoiminta tai eläinavusteinen työnohjaus.

    Edellisen webinaarin tiimoilta jatkettiin myös hyvinvointipalvelujen kehittämistä ja palvelumuotoilua. Lisäksi tehtiin erilaisille asiakasryhmille asiakasprofiilit, jotka käytiin yhdessä läpi.

    Osallistujille jäi kotitehtäväksi työstää uudesta palvelustaan tuotekortti, joka esitellään seuraavalla kerralla ja saadaan sparrausta ryhmältä.

    Lisäksi tutustuttiin yhden yritysryhmähankkeen osallistujan, Mimmin Terapian toimintaan ja kuultiin heidän yhteistyötoimintamallista - mitä yrittäjä tekee itse, mitä ja miten työntekijät tekevät ja missä taas tarvitaan yhteistyökumppania tai alihankkijaa. Lisäksi kuultiin kuinka vahvistaa työntekijöiden osaamista ja sitoutumista.